reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/162/2013 Rady Gminy Przerośl

z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6j ust. 2, art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391,951; z 2013r.poz. 21,228) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

2. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem osób spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

a) małym gospodarstwie domowym - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z nie więcej niż 2 osób,

b) średnim gospodarstwie domowym - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z nie mniej niż 3 osób i nie więcej niż 5 osób,

c) dużym gospodarstwie domowym - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z 6 osób i więcej.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny (zmieszany)od gospodarstwa domowego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej:

1) od małych gospodarstw domowych (od 1 do 2 osób) w wysokości 34,00 zł;

2) od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 40,00 zł.

3) od dużych gospodarstw domowych (6 osób i więcej) w wysokości 41,00 zł.

§ 3. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej:

1) od małych gospodarstw domowych (od 1 do 2 osób) w wysokości 17,00 zł;

2) od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 20,00 zł.

3) od dużych gospodarstw domowych (6 osób i więcej) w wysokości 22,00 zł.

§ 4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej posiadającej zarządcę lub administratora, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujacych i stawki opłaty określonej w § 5.

§ 5. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 7 miesięcznie od jednego mieszkańca w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny(zmieszany) wynosi 14 miesięcznie od jednego mieszkańca w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej.

§ 6. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 44,00 zł.

2) o pojemności 240 l - w wysokości 88,00 zł.

2. Ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 22,00 zł.

2) o pojemności 240 l - w wysokości 44,00 zł.

§ 7. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 6 i będzie ustalana na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Przerośl Nr XVIII/131/2012 z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.(Dz.Urzęd.Woj.Podlaskiego z 2013r.poz.514).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama