reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/195/13 Rady Gminy Zawady

z dnia 10 czerwca 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawady

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230 i Nr 106 poz.675, z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887 i Nr 217 poz.1281 oraz z 2012r. poz.567, z 2013r. poz.153) oraz art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz.391 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawady, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady.

§ 3. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG. Zawady i tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej UG. Zawady.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/162/06 Rady Gminy Zawady z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Zawady.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Zawady


Zdzisław Kapica


Załącznik do Uchwały Nr XX/195/13
Rady Gminy Zawady
z dnia 10 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama