reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/105/13 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 27 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391, z 2013 r., poz. 228) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach, Rada Gminy uchwala:

§ 1. W uchwale nr XVI/81/12 Rady Gminy Grodzisk z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 494) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust.1 dodaje się:

a) punkt 13 o treści: popiół i żużel;

b) punkt 14 o treści: odzież i tekstylia;

2) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie: "Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości. Gmina wyposaży w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej pojemności uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości".

3) § 10 otrzymuje brzmienie:" Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1,2,3,11, zobowiązany jest w związku z zapisem § 2 ust.2 do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do selekcji odpadów komunalnych".

4) w § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:" Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych".

5) w § 16 ust.6 otrzymuje brzmienie: "Chemikalia należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych".

6) w § 16 ust.7 otrzymuje brzmienie: "Sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany w ramach zbiórki organizowanej dla właścicieli nieruchomości oraz na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów".

7) w § 16 dodaje się ust.8 o treści: "Zużyte opony będą odbierane w ramach zbiórek organizowanych dla właścicieli nieruchomości lub na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów".

8) w § 16 dodaje się ust. 9 o treści: "Odzież i tekstylia dostarczane przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Izabela Nowak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama