| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI.152.2013 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 2 lipca 2013r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 6r ust.4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz.21 i 228) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące rodzaje usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów :

1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych w ilości przekraczającej ilość określoną w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo wynosi:

a) pojemnik 120 l w cenie 28,00 zł,

b) pojemnik 660 l w cenie 65,00 zł;

2) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości przekraczającej ilość określoną w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w cenie 55 zł /m3;

3) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ceny wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 zostają zmniejszone o 50%.

2. Do cen określonych w § 1 należy doliczyć podatek VAT.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII.131.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 819).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusław Brzostowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »