reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/111/13 Rady Gminy Turośl

z dnia 10 lipca 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Turośl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, zm. poz. 951 z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Turośl w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Turośl lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, winna spełniać następujące warunki:

1) Deklarację przesyłają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznejwww.epuap.gov.pl w jednym z formatów: doc, docx, pdf, titf, jpg.

2) Deklaracje przesyłane w formie elektronicznej winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośl.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/88/12 Rady Gminy Turośl z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Turośl (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2013 r. poz. 575)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/111/13
Rady Gminy Turośl
z dnia 10 lipca 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama