reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/303/2013 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 9 lipca 2013r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz.U. z 2012 r., poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa i zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.439 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 100.887 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4 i 6 do uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 39.385.320 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 30.655.708 zł,

b) majątkowe w kwocie 8.729.612 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 44.706.734 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 28.401.011 zł,

b) majątkowe w kwocie 16.305.723 zł.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.321.414 zł są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 2.458.030 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.863.384 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/303/2013
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 9 lipca 2013 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/303/2013
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 9 lipca 2013 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/303/2013
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 9 lipca 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/303/2013
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 9 lipca 2013 r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2013 i kolejnych

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/303/2013
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 9 lipca 2013 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2013 r.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama