Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 194/13 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2012 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe