reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/158/2013 Rady Gminy Sokoły

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, po. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi - 16.755.759 zł, z czego:

a) bieżące - 15.469.580 zł,

b) majątkowe - 1.286.179 zł,

2) zmianie w planie wydatków, zgodnie załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi - 16.255.659 zł, z czego:

a) bieżące - 14.254.759 zł,

b) majątkowe - 2.000.900 zł.

§ 2. Załącznik Nr 4 (plan przychodów i rozchodów budżetu gminy), do uchwały budżetowej Nr XVII/121/2012 Rady Gminy Sokoły z dnia 27 grudnia 2012 roku brzmi zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 (zestawienie planu dotacji), do uchwały budżetowej Nr XVII/121/2012 Rady Gminy Sokoły z dnia 27 grudnia 2012 roku brzmi zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/158/2013
Rady Gminy Sokoły
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/158/2013
Rady Gminy Sokoły
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/158/2013
Rady Gminy Sokoły
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/158/2013
Rady Gminy Sokoły
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Objaśnienie dokonanych zmian Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/158/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego została zwiększona dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych przyznanych w wyniku zdarzeń klęskowych. Środki te zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków.

Ponadto ujęto w planie dochodów środki unijne na zadania, których realizacja zakończyła się w roku 2012, a środki zostaną przekazane w 2013 roku rozdział 63095 § 2007 w wysokości 500.000 zł.

Ponadto wprowadzone zostało dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokoły zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Białymstoku. Środki te zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków.

Rada Gminy zdecydowała o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego w kwocie 899.900 zł z przeznaczeniem na przebudowę mostu w miejscowości Krzyżewo wraz z przebudową dojazdów w ciągu drogi powiatowej 2059B oraz 1859B, środki wprowadzono do budżetu gminy po stronie wydatków.

Ogółem zatem zwiększa się dochody o 544.562 zł i wynoszą one16.755.759zł, w tym dochody bieżące 15.469.580 zł i majątkowe 1.286.179 zł.

Zwiększeniu ogólnemu o kwotę 944.462 zł ulegają również wydatki, które po dokonanych zmianach wynoszą16.255.659zł, w tym wydatki bieżące 14.254.759 zł i majątkowe 2.000.900 zł.

Zmiany dotyczą między innymi konsekwencji wzrostu dotacji oraz zwiększenia kwot na wynagrodzenia i pochodne, oraz zmian w poszczególnych paragrafach ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały.

Do pokrycia zwiększonych wydatków budżetowych zaangażowana została część wolnych środków w wysokości 399.900 zł, z ogólnej kwoty 689.212 zł. Pozostałe wolne środki zostaną rozdysponowane podczas następnych zmian w budżecie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama