Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/422/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 lipca 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Wojska Polskiego, zabudową mieszkaniową osiedla Polna, ulicą Utrata, terenami wojskowymi i ulicą łączącą ulicę Utrata i ulicę Sportową w Suwałkach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe