reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 181/2013 Burmistrza Drohiczyna

z dnia 31 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 Uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 68.609zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 68.609zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 56.141zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 56.141zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 26.692.858zł, w tym : dochody bieżące -19.638.318zł, dochody majątkowe- 7.054.540zł

2) Wydatki ogółem - 26.934.858zł, w tym : wydatki bieżące -18.592.948zł, wydatki majątkowe- 8.341.910zł.

3) Deficyt budżetu gminy w wysokosci 242.000zł, który zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Wojciech Borzym


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 181/2013
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 31 lipca 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2013r.

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Ogółem:

w tym ze środków dotacji na zadania zlecone

w tym ze środków dotacji na zadania własne

w tym ze środków dotacji na zasadzie

Ogółem:

w tym ze środków dotacji na zadania zlecone

w tym ze środków dotacji na zadania własne

w tym ze środków dotacji na zasadzie porozumień

852

85214

2030

41.000

41.000

852

85214

3110

41.000

41.000

852

85295

2030

27.609

27.609

852

85295

3110

27.609

27.609

-

Razem:

-

68.609

68.609

68.609

68.609


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 181/2013
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 31 lipca 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2013r.

dział

rozdział

§

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatków

Ogółem:

w tym ze środków dotacji na zadania zlecone

w tym ze środków dotacji na zadania własne

w tym ze środków dotacji na zasadzie porozumień

Ogółem:

w tym ze środków dotacji na zadania zlecone

w tym ze środków dotacji na zadania własne

w tym ze środków dotacji na zasadzie porozumień

750

75022

4210

200

750

75022

4300

200

750

75023

4260

1.000

750

75023

3020

1.000

750

75075

4300

800

750

75075

4170

800

754

75412

3020

2.500

754

75412

4210

2.500

754

75412

4370

60

754

75412

4410

60

801

80101

4010

35.670

801

80101

4300

35.670

801

80101

4240

1.911

801

80101

4280

500

801

80101

4210

2.411

852

85212

3110

9.000

9.000

852

85212

4110

9.000

9.000

852

85219

4300

3.000

852

85219

4210

3.000

926

92605

3020

600

926

92605

4430

900

926

92605

4210

600

926

92605

4300

900

Razem

56.141

9.000

56.141

9.000


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 181/2013
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 31 lipca 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013r.

do § 1

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.290.2013.MA z dnia 11 lipca 2013r. w rozdziale 85214 zwiększono dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne) i przeznaczono w rozdziale 85214 na wydatki zgodnie z przeznaczeniem ( MGOPS w Drohiczynie- ze środków dotacji na zadania własne).

2. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.312.2012.BB z dnia 26 lipca 2013r. w rozdziale 85295 zwiększono dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na dofinansowanie realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne) i przeznaczono w rozdziale 85295 na wydatki zgodnie z przeznaczeniem ( MGOPS w Drohiczynie- ze środków dotacji na zadania własne).

do § 2

1. W rozdziale 75022 ( rady gmin) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia i przeznaczono na usługi pozostałe (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

2. W rozdziale 75023 ( Urząd Miejski ) zmniejszono wydatki na zakup energii i przeznaczono na zakup wody pracownikom (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

3. W rozdziale 75075( promocja gminy) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe i przeznaczono na umowę zlecenia (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

4. W rozdziale 75412 (OSP) zmniejszono wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pożary i na usługi telefonii stacjonarnej i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz na podróże służbowe (Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

5. W rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i przeznaczono na usługi pozostałe (Szkoła Podstawowa w Ostrożanach - środki własne).

6. Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z dnia 22.07.2013r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i zakup usług zdrowotnych i przeznaczono na zakupy materiałów i wyposażenia.

7. W rozdziale 85212 zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne ( świadczenia rodzinne) i przeznaczono na składkę ZUS od wypłaconych świadczeń ( MGOPS w Drohiczynie- ze środków dotacji na zadania zlecone).

8. W rozdziale 85219 zmniejszono wydatki na usługi pozostałe i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia( MGOPS w Drohiczynie- ze środków własnych).

9. W rozdziale 92605 ( sport w gminie) zmniejszono wydatki na zakup wody i różne opłaty i składki a przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi pozostałe (Urząd Miejski w Drohiczynie- ze środków własnych).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama