reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 226/13 Burmistrza Lipska

z dnia 31 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012r. poz.1456, 1530, 1548) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2013 zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 99.606 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 123.117 zł oraz zmniejszyć wydatki o 23.511 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 16.867.095 zł, w tym dochody bieżące 16.741.905 zł i dochody majątkowe 125.190 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 15.807.095 zł, w tym wydatki bieżące 15.698.485 zł i wydatki majątkowe 108.610 zł;

3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 1.060.000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipska


mgr Małgorzata Cieśluk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 226/13
Burmistrza Lipska
z dnia 31 lipca 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

43 037,00

2 000,00

45 037,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

43 037,00

2 000,00

45 037,00

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

2 000,00

2 000,00

Poroz. z JST

0,00

2 000,00

2 000,00

852

Pomoc społeczna

2 776 013,00

97 606,00

2 873 619,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

248 000,00

24 000,00

272 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

248 000,00

24 000,00

272 000,00

Własne

248 000,00

24 000,00

272 000,00

85295

Pozostała działalność

214 313,00

73 606,00

287 919,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

175 469,00

73 606,00

249 075,00

Własne

175 469,00

73 606,00

249 075,00

Razem:

16 767 489,00

99 606,00

16 867 095,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 226/13
Burmistrza Lipska
z dnia 31 lipca 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 976 754,00

0,00

2 976 754,00

75011

Urzędy wojewódzkie

157 100,00

0,00

157 100,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

86 720,00

1 300,00

88 020,00

Własne

42 720,00

1 300,00

44 020,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16 200,00

300,00

16 500,00

Własne

9 200,00

300,00

9 500,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 000,00

- 600,00

1 400,00

Własne

1 500,00

- 600,00

900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 000,00

- 500,00

16 500,00

Własne

14 000,00

- 500,00

13 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 500,00

- 500,00

13 000,00

Własne

9 200,00

- 500,00

8 700,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 615 908,00

9 000,00

2 624 908,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 064 100,00

9 000,00

1 073 100,00

Własne

1 064 100,00

9 000,00

1 073 100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

204 300,00

- 3 000,00

201 300,00

Własne

204 300,00

- 3 000,00

201 300,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

5 000,00

1 000,00

6 000,00

Własne

5 000,00

1 000,00

6 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

14 500,00

- 1 000,00

13 500,00

Własne

14 500,00

- 1 000,00

13 500,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4 000,00

3 000,00

7 000,00

Własne

4 000,00

3 000,00

7 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

70 746,00

- 9 000,00

61 746,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 356,00

- 9 000,00

11 356,00

Własne

20 356,00

- 9 000,00

11 356,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

275 787,00

2 000,00

277 787,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

270 987,00

2 000,00

272 987,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

64 091,00

1 300,00

65 391,00

Własne

64 091,00

1 300,00

65 391,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 000,00

300,00

15 300,00

Własne

15 000,00

300,00

15 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

52 617,00

2 000,00

54 617,00

Poroz. z JST

0,00

2 000,00

2 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

- 1 600,00

1 400,00

Własne

3 000,00

- 1 600,00

1 400,00

851

Ochrona zdrowia

70 000,00

0,00

70 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

61 300,00

0,00

61 300,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18 000,00

2 000,00

20 000,00

Własne

18 000,00

2 000,00

20 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 770,00

1 000,00

7 770,00

Własne

6 770,00

1 000,00

7 770,00

4300

Zakup usług pozostałych

19 640,00

- 7 000,00

12 640,00

Własne

19 640,00

- 7 000,00

12 640,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

2 500,00

4 000,00

6 500,00

Własne

2 500,00

4 000,00

6 500,00

852

Pomoc społeczna

3 700 866,00

97 606,00

3 798 472,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

278 000,00

24 000,00

302 000,00

3110

Świadczenia społeczne

278 000,00

24 000,00

302 000,00

Własne

278 000,00

24 000,00

302 000,00

85295

Pozostała działalność

311 673,00

73 606,00

385 279,00

3110

Świadczenia społeczne

311 169,00

73 606,00

384 775,00

Własne

294 269,00

73 606,00

367 875,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

70 200,00

0,00

70 200,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

70 200,00

0,00

70 200,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

200,00

200,00

Własne

0,00

200,00

200,00

3240

Stypendia dla uczniów

68 200,00

- 311,00

67 889,00

Własne

68 200,00

- 311,00

67 889,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

111,00

111,00

Własne

0,00

111,00

111,00

Razem:

15 707 489,00

99 606,00

15 807 095,00


Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: 24.000 zł na zasiłki okresowe i 73.606 zł na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Otrzymano pomoc finansową od Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Lipsku w kwocie 2.000 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje i pomoc. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Administracji publicznej o 14.600 zł, w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej o 1.600 zł i w Przeciwdziałaniu alkoholizmowi o 7.000 zł. W Edukacyjnej opiece wychowawczej dokonano przesunięcia wydatków o 311 zł z przeznaczeniem na zwrot nieuznanych przez PFRON wydatków wynikających z realizacji w 2009 r. programu "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie" na który otrzymano dotację w 2008 r..

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama