reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/325/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie ustanowienia flagi Gminy Juchnowiec Kościelny oraz zasad jej stosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594, 645) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130; 1998r. Nr 162, poz.1126; z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 120, poz.1268; z 2001r. Nr 123, poz.1353; z 2009r. Nr 92, poz.753) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustanawia się flagę Gminy Juchnowiec Kościelny według opisu zawartego w § 2 i wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;

§ 2. Flaga Gminy Juchnowiec Kościelny stanowi prostokątny płat czerwony o stosunku boków 5:8, na nim herb Gminy Juchnowiec Kościelny tj. srebrny wizerunek Matki Boskiej Juchnowieckiej ze złota koroną nad Dzieciątkiem i ze srebrnymi dwiema różami po bokach i trzecią pod spodem.

§ 3. Flaga Gminy Juchnowiec Kościelny stanowi własność Gminy Juchnowiec Kościelny i jest znakiem prawnie chronionym oraz może być używana wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorem graficznym ustalonym w niniejszej uchwale.

§ 4. Prawo do używania flagi na mocy niniejszej uchwały przysługuje:

1) Radzie Gminy i Wójtowi;

2) Urzędowi Gminy;

3) gminnym jednostkom organizacyjnym;

4) innym podmiotom wykonującym w imieniu Gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej.

§ 5. 1. Flagę Gminy Juchnowiec Kościelny umieszcza się w pomieszczeniu, na budynku lub przy budynku Urzędu Gminy lub innym budynku stanowiącym miejsce obrad Rady Gminy - w czasie sesji, z okazji uroczystości, świąt i rocznic gminnych, państwowych i regionalnych oraz podczas innych imprez promujących Gminę.

2. W dniach żałoby narodowej flagę opuszcza się do połowy masztu.

§ 6. 1. Flaga może być wykorzystywana przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne oraz sołectwa do celów promocji Gminy Juchnowiec Kościelny.

2. Flagi mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty do celów komercyjnych.

3. Zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku flagi w celach komercyjnych przez podmioty wymienione w ust. 2, udziela Wójt. Zasady i warunki używania flagi określa pisemna umowa.

§ 7. 1. Flaga Gminy Juchnowiec Kościelny może być umieszczana używana i rozpowszechniana wyłącznie w sposób zapewniający należną jej cześć, powagę i poszanowanie.

2. Wójt może zakazać używania flagi, jeżeli podmiot używający nie uzyskał zgody lub wykorzystuje go w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku albo godzący w powagę i prestiż Gminy, lub naraża na szkodę interes Gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Jan Michał Świerzbiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/325/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 września 2013 r.

FLAGA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama