| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/325/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie ustanowienia flagi Gminy Juchnowiec Kościelny oraz zasad jej stosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594, 645) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130; 1998r. Nr 162, poz.1126; z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 120, poz.1268; z 2001r. Nr 123, poz.1353; z 2009r. Nr 92, poz.753) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustanawia się flagę Gminy Juchnowiec Kościelny według opisu zawartego w § 2 i wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;

§ 2. Flaga Gminy Juchnowiec Kościelny stanowi prostokątny płat czerwony o stosunku boków 5:8, na nim herb Gminy Juchnowiec Kościelny tj. srebrny wizerunek Matki Boskiej Juchnowieckiej ze złota koroną nad Dzieciątkiem i ze srebrnymi dwiema różami po bokach i trzecią pod spodem.

§ 3. Flaga Gminy Juchnowiec Kościelny stanowi własność Gminy Juchnowiec Kościelny i jest znakiem prawnie chronionym oraz może być używana wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorem graficznym ustalonym w niniejszej uchwale.

§ 4. Prawo do używania flagi na mocy niniejszej uchwały przysługuje:

1) Radzie Gminy i Wójtowi;

2) Urzędowi Gminy;

3) gminnym jednostkom organizacyjnym;

4) innym podmiotom wykonującym w imieniu Gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej.

§ 5. 1. Flagę Gminy Juchnowiec Kościelny umieszcza się w pomieszczeniu, na budynku lub przy budynku Urzędu Gminy lub innym budynku stanowiącym miejsce obrad Rady Gminy - w czasie sesji, z okazji uroczystości, świąt i rocznic gminnych, państwowych i regionalnych oraz podczas innych imprez promujących Gminę.

2. W dniach żałoby narodowej flagę opuszcza się do połowy masztu.

§ 6. 1. Flaga może być wykorzystywana przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne oraz sołectwa do celów promocji Gminy Juchnowiec Kościelny.

2. Flagi mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty do celów komercyjnych.

3. Zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku flagi w celach komercyjnych przez podmioty wymienione w ust. 2, udziela Wójt. Zasady i warunki używania flagi określa pisemna umowa.

§ 7. 1. Flaga Gminy Juchnowiec Kościelny może być umieszczana używana i rozpowszechniana wyłącznie w sposób zapewniający należną jej cześć, powagę i poszanowanie.

2. Wójt może zakazać używania flagi, jeżeli podmiot używający nie uzyskał zgody lub wykorzystuje go w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku albo godzący w powagę i prestiż Gminy, lub naraża na szkodę interes Gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Jan Michał Świerzbiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/325/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 września 2013 r.

FLAGA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »