reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/290/13 Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013 - 2014 w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/252/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013 - 2014 w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2186) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §4 po ust. 3 dodaje się ust. 4, 5 i 6 w brzmieniu:

Pomocy finansowej udziela się za okres nie dłuższy niż 6 m-cy przed datą złożenia wniosku.";

O wysokości udzielonej pomocy decyduje stan faktyczny zaistniały w okresie objętym wnioskiem, w zakresie:

- ilości zamieszkałych osób

- sposobu zbierania odpadów na nieruchomości.";

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej. Przyznanie pomocy uzależnione jest od wykazania przez uprawnionego ilości posiadanych dzieci, które zamieszkują na nieruchomości i które spełniają warunek opisany w §3 pkt 3 uchwały.";

2) w §5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.";

3) §6 otrzymuje brzmienie:

Zadania programu wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie.";

4) do uchwały dodaje się załącznik, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Grzegorz Curyło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/290/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/290/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/290/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama