| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/322/2013 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Supraśl

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art 40 ust.2 pkt.4, art. 41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645) w związku z art.14 ust.5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,Nr 273,poz.2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17,poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,Nr 157, poz. 1241, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654,Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz.979, z 2013r. poz. 827) - uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Supraśl (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r., poz. 3799), wprowadza się następujące zmiany

1) § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust.1 ustala się w wysokości:

1) 1,00 zł za pierwsze dziecko w rodzinie uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Supraśl,

2) 0,50 zł za drugie dziecko w rodzinie uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Supraśl,

3) za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Supraśl nie pobiera się opłat .";

2) uchyla się § 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca nastepujacego po miesiącu, w którym weszła w życie.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »