| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/399/13 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XXX/287/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 31.392 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2)Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 31.392 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3)Zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4)Dotacje z budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na 2013 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. 1. Plan dochodów budżetu gminy - 78.328.103 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 54.861.159 zł,

- majątkowe w wysokości 23.466.944 zł.

2. 2. Plan wydatków budżetu gminy - 80.397.306 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 50.911.281 zł,

- majątkowe w wysokości 29.486.025 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.069.203 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.069.203 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Witold Mojkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/399/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/399/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/399/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/399/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »