reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 150/2013 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz.938) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr XV/157/2012 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2013 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 376.780 zł z tego:

1) Zadania zlecone: 214.110 zł

a) Dział 010, rozdział 01095 § 2010 204.136 zł

b) Dział 750, rozdział 75011 § 2010 1.322 zł

c) Dział 852, rozdział 85295 § 2010 8.652 zł

2) Zadania własne: 162.670 zł

a) Dział 852, rozdział 85213 § 2030 1.347 zł

b) Dział 852, rozdział 85214 § 2030 82.929 zł

c) Dział 852, rozdział 85216 § 2030 19.241 zł

d) Dział 854, rozdział 85415 § 2040 3.688 zł

e) Dział 854, rozdział 85415 § 2030 55.465 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł 393.479 z tego:

1) Zadania zlecone: 214.470 zł

a) Dział 010, rozdział 01095 § 4210 1.000 zł

b) Dział 010, rozdział 01095 § 4300 2.503 zł

c) Dział 010, rozdział 01095 § 4370 500 zł

d) Dział 010, rozdział 01095 § 4430 200.133 zł

e) Dział 750, rozdział 75011 § 4110 1.322 zł

f) Dział 751, rozdział 75109 § 4410 120 zł

g) Dział 751, rozdział 75109 § 4210 240 zł

h) Dział 852, rozdział 85295 § 3110 8.400 zł

i) Dział 852, rozdział 85295 § 4210 252 zł

2) Zadania własne: 179.009 zł

a) Dział 750, rozdział 75023 § 4700 1.000 zł

b) Dział 754, rozdział 75412 § 4300 1.000 zł

c) Dział 801, rozdział 80101 § 4210 4.294 zł

d) Dział 801, rozdział 80101 § 4350 400 zł

e) Dział 801, rozdział 80101 § 4700 40 zł

f) Dział 801, rozdział 80146 § 4170 700 zł

g) Dział 801, rozdział 80110 § 4260 3.676 zł

h) Dział 801, rozdział 80114 § 4700 800 zł

i) Dział 851, rozdział 85154 § 3110 1.000 zł

j) Dział 851, rozdział 85154 § 4300 1.429 zł

k) Dział 852, rozdział 85213 § 4130 1.347 zł

l) Dział 852, rozdział 85214 § 3110 82.929 zł

m) Dział 852, rozdział 85216 § 3110 19.241 zł

n) Dział 854, rozdział 85415 § 3240 55.465 zł

o) Dział 854, rozdział 85415 § 3260 3.688 zł

p) Dział 900, rozdział 90095 § 4300 2.000 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.699 zł z tego:

1) Zadania zlecone: 360

a) Dział 751, rozdział 75109 § 4170 160 zł

b) Dział 751, rozdział 75109 § 4300 200 zł

2) Zadania własne: 16.339 zł

a) Dział 750, rozdział 75023 § 4410 1.000 zł

b) Dział 754, rozdział 75412 § 4430 1.000 zł

c) Dział 801, rozdział 80101 § 4040 5.434 zł

d) Dział 801, rozdział 80110 § 4120 2.000 zł

e) Dział 801, rozdział 80110 § 4440 1.676 zł

f) Dział 801, rozdział 80113 § 4300 505 zł

g) Dział 801, rozdział 80114 § 3020 295 zł

h) Dział 851, rozdział 85154 § 4170 1.000 zł

i) Dział 851, rozdział 85154 § 4430 1.429 zł

j) Dział 900, rozdział 90095 § 4210 2.000 zł

§ 4. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 15.976.029 zł. w tym bieżące -15.012.514 zł majątkowe-963.515 zł.

2) Plan wydatków ogółem 16.951.480 zł w tym bieżące -14.384.441 zł majątkowe -2.567.039 zł.

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 975.451 zł. Żródłem finansowania deficytu będą zaciągnięcie kredytu w kwocie 300.000 zł oraz wolne środki w kwocie 675.451 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Edward Zaremba


Uzasadnienie zmian w budżecie

Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 376.780 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo nr FB.II.3111.492.2013.MA z dnia 17 października 2013roku) , zwiększono dotację celową w rozdziale 01095 o kwotę 204.136zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy 2013r.

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo nr FB.II.3111.430.2013.MA z dnia 18 października 2013roku) , zwiększono dotację celową w rozdziale 85295 o kwotę 8.652 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo nr FB.II.3111.412.2013.BŁ z dnia 17 października 2013roku) , zwiększono dotację celową w rozdziale 75011 o kwotę 1.322 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej,

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo nr FB.II.3111.477.2013.MA z dnia 16 października 2013roku) , zwiększono dotację celową w rozdziale 85214 o kwotę 82.929 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo nr FB.II.3111.476.2013.MA z dnia 17 października 2013roku) , zwiększono dotację celową w rozdziale 85216 o kwotę 19.241zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo nr FB.II.3111.465.2013.BB z dnia 18 października 2013roku) , zwiększono dotację celową w rozdziale 85415 o kwotę 3.688 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna",

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo nr FB.II.3111.469.2013.BB z dnia 18 października 2013roku) , zwiększono dotację celową w rozdziale 85415 o kwotę 55.465 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty,

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo nr FB.II.3111.475.2013.BB z dnia 22 października 2013roku) , zwiększono dotację celową w rozdziale 85213 o kwotę 1.347zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami w klasyfikacji budżetowej poszczególnych jednostek budżetowych. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama