reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 215/2013 Burmistrza Kleszczel

z dnia 23 października 2013r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit.c, d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 211, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 9.600.650 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.500.958 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.409.941 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 6.619 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.091.017 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.099.692 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 205.300 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.894.392 zł;

2) wydatki ogółem 8.489.073 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.268.770 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.177.753 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 6.169 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.091.017 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.220.303 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 960.703 zł.

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.111.577 zł przeznacza się na planowaną spłatę pożyczki.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Irena Niegierewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 215/2013
Burmistrza Kleszczel
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody na 2013 rok.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 215/2013
Burmistrza Kleszczel
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki na 2013 rok


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 215/2013
Burmistrza Kleszczel
z dnia 23 października 2013 r.

Objaśnienia do dokonaych zmian w budżecie w 2013 roku.

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 139.245 zł.dokonano następująco:

1) w Dz. 852 rozdz. 85214 kwotę 29.269 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.477.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 16.10.2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

2) w Dz. 852 rozdz. 85216 kwotę 38.483 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.476.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 17.10.2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

3) w Dz. 010 rozdz. 01095 kwotę 40.663 zł w ramach zadań zleconych zgodnie z pismem nr FB-II.3111.492.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 17.10.2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkci rolnej;

4) w Dz. 750 rozdz. 75011 kwotę 1.002 zł w ramach zadań zleconych zgodnie z pismem nr FB-II.3111.412.2013.BŁ z dnia 17.10.2013 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników, zwiększenie składki rentowej;

5) w Dz. 852 rozdz. 85295 kwotę 4.326 zł w ramach zadań zleconych zgodnie z pismem nr FB-II.3111.430.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 18.10.2013 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;

6) w Dz. 852 rozdz. 85295 kwotę 2.130 zł w ramach zadań własnych zgodnie z pismem nr FB-II.3111.464.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 23.10.2013 r. z przeznaczeniem narealziację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",;

7) w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 19.421 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.469.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 18.10.2013 r z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz kwotę 2.027 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.465.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 18.10.2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna";

8) w Dz. 852 rozdz. 85213 kwotę 1.924 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.475.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22.10.2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne.

2. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.000 zł w dz. 852 rozdz. 85213 w ramach zadań zleconych dokonano w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

3. W ramach dokonanych zmian w planie wydatków na zadania zlecone:

1) zwiększono kwotę 1.000 zł w rozdz. 85212 § 4210 oraz zmniejszono kwotę 1.000 zł. w rozdz. 85212 § 4010 zgodnie z otrzymanym pismem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach z dnia 21.10.2013 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama