| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 218/13 Wójta Gminy Płaska

z dnia 8 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2013 r

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 13 pkt 2, 3, 4 Uchwały Nr XX/136/13 Rady Gminy Płaska z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2013, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniach między paragrafami w ramach działu na kwotę 13.658,00 zł. - tabela, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi Załącznik nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 16 642 582,00 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 9.200.924,00 zł.;

- majątkowe w wysokości 7.441.658,00 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 17.744.332,00 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 8.611.399,00 zł.;

- majątkowe w wysokości 9.132.933,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.101.750,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.101.750,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 218/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 8 października 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 375 600,00

0,00

1 375 600,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 191 200,00

0,00

1 191 200,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

49 000,00

- 2 500,00

46 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

70 500,00

2 500,00

73 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

78 000,00

0,00

78 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

76 400,00

0,00

76 400,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3 200,00

4 000,00

7 200,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18 700,00

- 6 000,00

12 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 400,00

1 880,00

20 280,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 305,00

120,00

2 425,00

851

Ochrona zdrowia

60 000,00

0,00

60 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

52 500,00

0,00

52 500,00

3110

Świadczenia społeczne

24 270,00

2 730,00

27 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 000,00

- 4 350,00

4 650,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 470,00

- 696,00

774,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

230,00

- 112,00

118,00

4300

Zakup usług pozostałych

11 730,00

2 428,00

14 158,00

Razem własne wydatki, z tego:

16.754.703,80

0,00

16.754.703,80

Własne wydatki bieżące:

7.621.770,80

0,00

7.621.770,80

Własne wydatki majątkowe:

9.132.933,00

0,00

9.132.933,00

Porozumienia

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

989.628,20

0,00

989.628,20

Razem:

17 744 332,00

0,00

17 744 332,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 218/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 8 października 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2013 rok

1. Zmiany polegające na przeniesieniach wydatków między paragrafami w dziale:

1) dział "Administracja publiczna" zmiany na kwotę 2.500,00 zł. dotyczą dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zakupu usług pozostałych;

2) dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zmiany na kwotę 6.000,00 zł. dotyczą zmniejszenia wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 6.000,00 zł oraz zwiększenie o 4.000,00 zł. różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, o 1.880,00 zł. na zakup paliwa oraz o 120,00 zł na badania lekarskie;

3) dział "Ochrona zdrowia" zmiany na kwotę 5.158,00 zł., tj. zwiększenie kwoty 2.730,00 zł. na wypłatę świadczeń społecznych oraz 2.428,00 zł. na usługi związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zmniejszenie wydatków w kwocie 5.158,00 zł. dotyczy wynagrodzeń oraz składek zus.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »