| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/164/13 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, obowiązujące na terenie Gminy Jasionówka w następujących wysokościach:

1) przy dokonywaniu sprzedaży z:

a) z ręki, kosza, wiadra, skrzynki - 10 zł,

b) z wozu konnego, jednego stołu - 12 zł,

c) ze straganu typu "szczęki", namiotu, samochodu osobowego, przyczepy ciągnika rolniczego - 18 zł,

d) z samochodu ciężarowego - 20 zł.

2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

4. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty 764,62 zł.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa i powierza się pobór inkasa Pani Jadwidze Wojciechowskiej zam. w Jasionówce, ul. Białostocka 12 oraz Panu Krzysztofowi Guziejko pracownikowi Urzędu Gminy Jasionówka.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 30 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

3. Inkasenci pobierający opłatę targową odprowadzają ją za okresy miesięczne, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Jasionówka.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/72/12 Rady Gminy Jasionówka z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »