reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/200/2013 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 8 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt .8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013. poz. 594, poz. 645) art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 460,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 610,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 460,00 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 992,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1 240,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 490,00 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt.5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego - 992,00 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do siedzenia :

a) mniej niż 30 miejsc - 700,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc -1 800,00 zł

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXI/136/2012 Rady Gminy Szypliszki z dnia 13.11.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/200/2013
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 8 listopada 2013 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt. 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

10,00

150,00

13

14

150,00

410,00

14

15

410,00

580,00

15

580,00

1310,00

Trzy osie

12

17

150,00

260,00

17

19

260,00

530,00

19

21

650,00

690,00

21

23

1300,00

1 258,00

23

25

1258,00

1650,00

25

1258,00

1650,00

Cztery osie i więcej

12

25

690,00

700,00

25

27

700,00

1090,00

27

29

1090,00

1730,00

29

31

1730,00

2560,00

31

1870,00

2560,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/200/2013
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 8 listopada 2013 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt. 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

10,00

40,00

18

25

280,00

790,00

25

31

700,00

960,00

31

1 880,00

2030,00

Trzy osie i więcej

12

40

1450,00

1800,00

40

1800,00

2660,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/200/2013
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 8 listopada 2013 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt. 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

10,00

30,00

18

25

190,00

340,00

25

340,00

590,00

Dwie osie

12

28

220,00

330,00

28

33

640,00

890,00

33

38

890,00

1400,00

38

1200,00

1800,00

Trzy osie i więcej

12

38

900,00

1000,00

38

1280,00

1350,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama