reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/260/13 Rady Gminy Radziłów

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( z 2013 r. Dz.U. poz.594.) i art. 22a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) Rada Gminy w Radziłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka, zwane dalej świadczeniem - w przypadku urodzenia dwojga dzieci podczas jednego porodu, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 1.000,00 zł na każde dziecko. Natomiast w przypadku urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu, jednorazowe świadczenie pieniężne przyznaje się w wysokości 1.500,00 zł na każde dziecko.

§ 2. 1. Świadczenie przysługuje jednemu z rodziców dziecka posiadającemu pełne prawa rodzicielskie zamieszkałemu i zameldowanemu na pobyt stały na terenie Gminy Radziłów, niezależnie od wysokości dochodów.

2. Świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się stosownym zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wymóg ten nie dotyczy osób, które przysposobiły dziecko.

3. Świadczenie, o którym mowa w §1, może zostać wypłacone z tytułu urodzenia dziecka tylko jeden raz.

§ 3. 1. Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziłowie w terminie 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, nie wcześniej jednak niż po ukończeniu przez dziecko 6 tygodnia życia.

2. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

3. Wzór wniosku określa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie.

§ 4. 1. Wypłatę świadczenia zawiesza się w przypadku wszczęcia postępowania o ograniczenie lub utratę praw rodzicielskich, albo w przypadku niewykonywania opieki nad dzieckiem przez oboje rodziców.

2. Przyznanie świadczenia może być poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 5. Świadczenie podlega zwrotowi w przypadku utraty praw rodzicielskich przez oboje rodziców, w okresie pierwszych trzech lat życia dziecka.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 01 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama