Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe