| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645) i art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378), Rada Gminy Puńsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) Od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt. 1 o podatkach i opłatach lokalnych o masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie -500,00

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie -700,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -900,00 zł

2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą następująco:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

DWIE OSIE

12

13

615,00

1430,00

13

14

615,00

1430,00

14

15

655,00

1435,00

15

660,00

1440,00

TRZY OSIE

12

17

600,00

1130,00

17

19

700,00

1600,00

19

21

800,00

1840,00

21

23

900,00

2040,00

23

25

1300,00

2200,00

25

1400,00

2350,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

1700,00

1880,00

25

27

1700,00

1880,00

27

29

1800,00

2760,00

29

31

1900,00

2800,00

31

2000,00

2900,00

3) Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do poniżej 12 ton -1500,00 zł

4) Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczana
masa całkowita zespołu
pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)


Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej
niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

DWIE OSIE

12

18

800,00

1030,00

18

25

1600,00

2165,00

25

31

1700,00

2300,00

31

1800,00

2400,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

40

1900,00

2100,00

40

2000,00

2700,00

5) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, których łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)-700,00 zł

6) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach lokalnych (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczana masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

JEDNA OŚ

12

18

270,00

320,00

18

25

395,00

670,00

25

435,00

710,00

DWIE OSIE

12

28

320,00

400,00

28

33

800,00

1100,00

33

38

1100,00

1600,00

38

1400,00

2000,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

38

1000,00

1200,00

38

1300,00

1600,00

7) Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt.7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc -1910,85 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc -2415,84 zł

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr X/53/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. U. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 294, poz. 3641).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WNCL

Butikowa firma doradcza wyspecjalizowana w strategicznym zarządzaniu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »