| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/149/2013 Rady Gminy Sidra

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Sidra w 2014 roku:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 380,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 650,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 820,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 410,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 720,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 030,00 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż12ton, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od7ton i poniżej12ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 300,00 zł,

6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż12ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 880,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1650,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/149/2013
Rady Gminy Sidra
z dnia 29 listopada 2013 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)


nie mniej niż


mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

505,00

515,00

13

14

515,00

530,00

14

15

530,00

580,00

15

580,00

1 310,00

Trzy osie

12

17

515,00

520,00

17

19

520,00

530,00

19

21

530,00

690,00

21

23

690,00

1 060,00

23

25

1 060,00

1 650,00

25

1 060,00

1 650,00

Cztery osie i więcej

12

25

690,00

700,00

25

27

700,00

1 090,00

27

29

1 090,00

1 730,00

29

31

1 730,00

2 560,00

31

1 730,00

2 560,00

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/149/2013
Rady Gminy Sidra
z dnia 29 listopada 2013 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


nie mniej niż


mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

200,00

300,00

18

25

280,00

505,00

25

31

585,00

960,000

31

1 475,00

2 025,00

Trzy osie i więcej

12

40

1 305,00

1 800,00

40

1 800,00

2 660,00

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/149/2013
Rady Gminy Sidra
z dnia 29 listopada 2013 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


nie mniej niż


mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

200,00

300,00

18

25

250,00

350,00

25

350,00

590,00

Dwie osie

12

28

220,00

325,00

28

33

640,00

890,00

33

38

890,00

1 350,00

38

1 200,00

1 780,00

Trzy osie i więcej

12

38

710,00

990,00

38

990,00

1 340,00

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »