Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/208/13 Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Hajnowskiego na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234,poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78 poz. 513, Nr 107, poz. 679, z 2011 r. 63, poz 322, Nr 82, poz.451, Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122 poz. 696, z 2012 r. poz 1242, 1544) po zasięgnięciu opinii Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, Burmistrzów i Wójtów z terenu Powiatu Hajnowskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Hajnowskiego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Mikołaj Michaluk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/208/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Hajnowskiego w 2014r.

Lp.

Nazwa apteki

Adres

Godziny otwarcia poniedziałek - piątek

Godziny otwarcia sobota

1.

Apteka prywatna
A. Wróblewska

17-200 Hajnówka,
ul. 3-go Maja 32

7.30- 19.30

7.30 - 16.30

2.

Apteka prywatna "Aloes" Mirosław Szwed

17-200 Hajnówka,
ul. 3-go Maja 39

8.00 - 17.30

8.00 - 15.30

3.

Apteka prywatna
Tomasz Łukaszuk

17-200 Hajnówka,
ul. Piłsudskiego 10

7.30 - 19.00

8.00 -16.00

4.

Apteka prywatna "Melisa"Ludmiła Wiluk, Wiera Jałoza

17-200 Hajnówka,
ul. Lipowa 53

7.30 - 19.00

8.00 - 15.30

5.

Apteka prywatna "Vita"
Halina Wiluk

17-200 Hajnówka,
ul. Piłsudskiego 4

7.30 - 18.00

8.00 - 16.00

6.

Apteka prywatna "Cefarm"

17-200 Hajnówka,
ul. 3-go Maja 39

7.30 - 21.00

8.00 - 18.00

7.

Apteka prywatna "Salix"
Beata Wróblewska

17-200 Hajnówka,
ul. Lipowa 190

8.00 - 17.00

8.00 - 15.00

8.

Punkt apteczny

17-207 Czyże 72

8.00 - 16.00

nieczynne

9.

Apteka prywatna "AQUA"
T. Sielicka

17-250 Kleszczele,
ul. Parkowa 5

8.00 - 16.00

8.00 - 14.00

10.

Punkt apteczny "AQUA"
T. Sielicka

17-240 Czeremcha,
ul. Kolejowa 6

7.30 - 15.30

nieczynne

11.

Apteka prywatna "Arnika"

17-240 Czeremcha,
ul. 1maja 86 D

8.00 - 16.00

8.30 - 12.30

12.

Apteka prywatna
W. Chlabicz

17-220 Narewka,
ul. Hajnowska 58

8.00 - 16.00

9.00 - 12.00

13.

Punkt Apteczny
M. Szwed

17-230 Białowieża,
ul. Puszczańska 2

8.00 - 17.00

9.00 - 15.00

14.

Punkt apteczny "AQUA"
T. Sielicka

17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna67

7.30 - 15.30

nieczynne

15.

Punkt Apteczny
T. Sachacka

17-210 Narew,
ul. Bielska 5

8.30 - 16.00

9.00 - 12.30

16.

Apteka "Dbam o Zdrowie"

17 - 200 Hajnówka,
ul. Batorego 18

9.00 - 21.00

9.00 - 21.00

17.

Punkt Apteczny

17-210 Narew,
ul. Mickiewicza 80

8.30 - 16.00

8.30 - 13.00

18.

Apteka Prywatna "OAK"
Beata Wróblewska

17-200 Hajnówka
ul. 3 go Maja 55A

8 00 - 18.00

8 00 - 14 00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/208/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Hajnowskiego w 2014r.

Lp

Nazwa i adres apteki

Telefon

Miesiąc

Dzień

1.

Apteka "SALIX"
ul. Lipowa 190

85-684-25-52

styczeń

8,17,26,

luty

4,13,22,

marzec

3,12,21,30

kwiecień

8,17,26,

maj

5,14,23,

czerwiec

1,10,19,28,

lipiec

7,16,25

sierpień

3,12,21,30

wrzesień

8,17,26,

październik

5,14,23

listopad

1,10,19,28

grudzień

7,16,25

2.

Apteka Prywatna
Tomasz Łukaszuk
ul. Piłsudskiego 10

85-682-20-73

styczeń

1,9,18,27,

luty

5,14,

marzec

4,13,22,31,

kwiecień

9,19, 27,

maj

6,15,24,

czerwiec

2,11,20,29,

lipiec

8,17,26

sierpień

4.14, 22,31

wrzesień

9,18,27

październik

6,15,24

listopad

2,11,20,29

grudzień

8,17,26

3.

Apteka "Dbam
o Zdrowie"
ul. S. Batorego 18

85-682-31-62

styczeń

10,19,28

luty

6,15,23, 24,

marzec

5,14,23,

kwiecień

1,10, 18, 28,

maj

7,16,25,

czerwiec

3,12,21,30,

lipiec

9,18,27

sierpień

5,13, 23,

wrzesień

1,10,19,28

październik

7,16,25

listopad

3,12,21,30

grudzień

9,18,27

4.

Apteka Prywatna Anna Beata Wróblewska


85-682-56-99

styczeń

2,11,20,29

luty

7,16,25,

marzec

6,15,24,

kwiecień

2,11,20,29

maj

8,17,26,

czerwiec

4,13,22,

lipiec

1,10,19,28

sierpień

6,15,24,

wrzesień

2,11,20,29

październik

8,17,26

listopad

4,13,22,

grudzień

1,10,19 ,28

5.

Apteka "CEFARM"
ul. 3 -go Maja 34

85- 682-22-66

styczeń

3,12,21,30

luty

8.17,26

marzec

7,16,25,

kwiecień

3,12,21,30,

maj

9,18,27,

czerwiec

5,14,23,

lipiec

2,11,20,29

sierpień

7,16,25

wrzesień

3,12,21,30

październik

9,18,27

listopad

5,14,23

grudzień

2,11,20,29

6.

Apteka Prywatna "VITA"
ul. Piłsudskiego 4

85-682-29-63

styczeń

4,13,22,31

luty

9,18,27,

marzec

8,17,26,

kwiecień

4,13,22,

maj

1,10,19,28,

czerwiec

6,15,24,

lipiec

3,12,21,30

sierpień

8,17,26

wrzesień

4,13,22,

październik

1,10,19,28

listopad

6,15,24

grudzień

3,12,21,30

7.

Apteka Prywatna "OAK"
ul. 3-go Maja 32

85-682-22-03

styczeń

5,14,23,

luty

1,10,19,28

marzec

9,18,27,

kwiecień

5,14,23,

maj

2,11,20,29,

czerwiec

7,16,25,

lipiec

4,13,22,31

sierpień

9,18,27

wrzesień

5,14,23,

październik

2,11,20 ,29

listopad

7,16,25

grudzień

4,13,22 ,31

8.

Apteka Prywatna "MELISA"
ul. Lipowa 53

85-684-50-36

styczeń

6,15,24,

luty

2,11,20,

marzec

1,10,19,28

kwiecień

6,15,24,

maj

3,12,21,30,

czerwiec

8,17,26,

lipiec

5,14,23

sierpień

1,10,19,28

wrzesień

6,15,24

październik

3,12,21,30

listopad

8,17,26

grudzień

5,14,23

9

Apteka Prywatna "ALOES"
ul. 3-go Maja 39

85-682-50-04

styczeń

7,16,25,

luty

3,12,21,

marzec

2,11,20,29

kwiecień

7,16,25

maj

4,13,22,31,

czerwiec

9,18,27,

lipiec

6,15,24

sierpień

2,11,20,29

wrzesień

7,16,25,

październik

4,13,22,31

listopad

9,18,27

grudzień

6,15,24

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe