Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/170/13 Rady Gminy Orla

z dnia 24 grudnia 2013r.

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz. 1446, poz. 1543), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi wewnętrzne na terenie gminy Orla:

1) ul. Żwirki i Wigury w Orli oznaczona nr geodezyjnym 403/1 obręb Orla;

2) ul. Wyzwolenia w Orli oznaczona nr geodezyjnym 121 obręb Orla;

3) droga oznaczona nr geodezyjnym 42 obręb Czechy Zabłotne;

4) droga oznaczona nr geodezyjnym 94 obręb Czechy Zabłotne;

5) droga oznaczona nr geodezyjnym 114 obręb Czechy Zabłotne;

6) droga o przebiegu - od drogi powiatowej nr 1747B do drogi gminnej nr 108291B oznaczona nr geodezyjnym 129 obręb Czechy Zabłotne;

7) droga o przebiegu - od drogi gminnej nr 108291B do granicy gminy oznaczona nr geodezyjnym 157 obręb Czechy Zabłotne;

8) droga oznaczona nr geodezyjnym 186 obręb Czechy Zabłotne;

9) droga oznaczona nr geodezyjnymi 22, 129, 154 obręb Koszele oraz 347 obręb Topczykały;

10) droga oznaczona nr geodezyjnymi 25 i 26 obręb Koszele;

11) droga oznaczona nr geodezyjnym 618 obręb Spiczki;

12) droga o przebiegu - od drogi powiatowej nr 1681 B do drogi gminnej nr 108267 B oznaczona nr geodezyjnymi 107 i 662 obręb Koszele;

13) droga oznaczona nr geodezyjnym 152 obręb Koszele;

14) droga oznaczona nr geodezyjnymi 142, 230 oraz 334 obręb Koszele;

15) droga oznaczona nr geodezyjnym 153 obręb Koszele;

16) droga oznaczona nr geodezyjnym 178 obręb Koszele;

17) droga oznaczona nr geodezyjnym 180 obręb Koszele;

18) droga oznaczona nr geodezyjnym 237 obręb Koszele;

19) droga oznaczona nr geodezyjnym 251 obręb Koszele;

20) droga oznaczona nr geodezyjnym 282 obręb Koszele;

21) droga o przebiegu - od drogi gminnej nr 108268B do drogi gminnej nr 108268B oznaczona nr geodezyjnymi 396, 415, 506 i 530 obręb Koszele;

22) droga oznaczona nr geodezyjnym 454 obręb Koszele;

23) droga oznaczona nr geodezyjnym 491 obręb Koszele;

24) droga oznaczona nr geodezyjnymi 648 i 710 obręb Koszele;

25) droga oznaczona nr geodezyjnymi 649, 887 obręb Koszele oraz 1182, 537 i 467 obręb Malinniki;

26) droga oznaczona nr geodezyjnym 694 obręb Koszele;

27) droga oznaczona nr geodezyjnymi 678 oraz 703 obręb Koszele;

28) droga o przebiegu - od drogi powiatowej nr 1679B do drogi powiatowej nr 1681B oznaczona nr geodezyjnym 218 obręb Koszki;

29) droga oznaczona nr geodezyjnymi 240 i 271 obręb Koszki;

30) droga oznaczona nr geodezyjnymi 248, 276, 355 obręb Koszki;

31) droga oznaczona nr geodezyjnym 366 obręb Koszki;

32) droga o przebiegu - od drogi powiatowej nr 1679B do drogi powiatowej nr 1681B oznaczona nr geodezyjnym 272 obręb Koszki;

33) droga o przebiegu - od drogi powiatowej nr 1679B do drogi powiatowej nr 1681B oznaczona nr geodezyjnym 346 obręb Koszki;

34) droga oznaczona nr geodezyjnym 282 obręb Koszki;

35) droga oznaczona nr geodezyjnymi 261, 325, 403 obręb Koszki;

36) droga o przebiegu - od drogi powiatowej nr 1681B do drogi powiatowej nr 1686B oznaczona nr geodezyjnymi 383, 432 obręb Koszki;

37) droga oznaczona nr geodezyjnym 282 obręb Malinniki;

38) droga o przebiegu - od drogi powiatowej nr 1678B do drogi gminnej 108278B oznaczona nr geodezyjnym 283 obręb Malinniki;

39) droga oznaczona nr geodezyjnym 116 obręb Malinniki;

40) droga oznaczona nr geodezyjnymi 39, 44, 52 obręb Malinniki;

41) droga o przebiegu - od drogi krajowej nr 66 do drogi krajowej nr 66 oznaczona nr geodezyjnymi 18, 45 i 92 obręb Malinniki oraz 405 Gregorowce;

42) droga o przebiegu - od drogi krajowej nr 66 do granicy gminy oznaczona nr geodezyjnym 811 obręb Malinniki;

43) droga oznaczona nr geodezyjnymi 466 i 1185 obręb Malinniki;

44) droga oznaczona nr geodezyjnym 698 obręb Malinniki;

45) droga oznaczona nr geodezyjnym 580 obręb Malinniki;

46) droga o przebiegu - od drogi powiatowej nr 1687B do granicy gminy oznaczona nr geodezyjnym 620 obręb Malinniki;

47) droga oznaczona nr geodezyjnym 630 obręb Malinniki;

48) droga oznaczona nr geodezyjnym 710 obręb Malinniki;

49) droga oznaczona nr geodezyjnym 721 obręb Malinniki;

50) droga oznaczona nr geodezyjnym 730 obręb Malinniki;

51) droga oznaczona nr geodezyjnym 781 obręb Malinniki;

52) droga o przebiegu - od drogi krajowej nr 66 do granicy gminy oznaczona nr geodezyjnym 10 obręb Spiczki;

53) droga o przebiegu - od drogi powiatowej nr 1680B do granicy gminy oznaczona nr geodezyjnym 50 obręb Spiczki;

54) droga o przebiegu - od drogi gminnej nr 108265B do drogi gminnej nr 108265B oznaczona nr geodezyjnymi 301, 49 i 405 obręb Spiczki;

55) droga oznaczona nr geodezyjnym 357 obręb Spiczki;

56) droga o przebiegu - od drogi powiatowej nr 1680B do drogi powiatowej 1679B oznaczona nr geodezyjnymi 54/5 i 242 obręb Spiczki oraz 141 obręb Topczykały;

57) droga oznaczona nr geodezyjnymi 1 oraz 141 obręb Spiczki;

58) droga oznaczona nr geodezyjnym 243 obręb Spiczki;

59) droga oznaczona nr geodezyjnymi 377 i 419 obręb Spiczki;

60) droga oznaczona nr geodezyjnym 434 obręb Spiczki;

61) droga oznaczona nr geodezyjnym 460 obręb Spiczki;

62) droga o przebiegu - od drogi powiatowej nr 1680B do drogi gminnej 108265B oznaczona nr geodezyjnym 474 obręb Spiczki;

63) droga o przebiegu - od drogi powiatowej nr 1680B do drogi powiatowej 1680B oznaczona nr geodezyjnymi 491 i 514 obręb Spiczki;

64) droga oznaczona nr geodezyjnymi 550, 562 i 576 obręb Spiczki;

65) droga oznaczona nr geodezyjnymi 561 i 570/1 obręb Spiczki;

66) droga o przebiegu - od drogi powiatowej 1680B do drogi powiatowej 1678B oznaczona nr geodezyjnym 579 obręb Spiczki;

67) droga o przebiegu - od drogi wojewódzkiej nr 689 do granicy gminy oznaczona nr geodezyjnym 20 obręb Szczyty Dzięciołowo;

68) droga o przebiegu - od drogi wojewódzkiej nr 689 do drogi powiatowej nr 1603B oznaczona nr geodezyjnym 104 obręb Szczyty Dzięciołowo;

69) droga o przebiegu - od drogi gminnej nr 108261B do granicy gminy oznaczona nr geodezyjnymi 214 oraz 308 obręb Szczyty Dzięciołowo;

70) droga oznaczona nr geodezyjnymi 26/3 i 393 obręb Topczykały;

71) droga oznaczona nr geodezyjnym 43 obręb Topczykały;

72) droga oznaczona nr geodezyjnym 61 obręb Topczykały;

73) droga oznaczona nr geodezyjnym 101 obręb Topczykały;

74) droga oznaczona nr geodezyjnym 142 obręb Topczykały;

75) droga oznaczona nr geodezyjnym 153 obręb Topczykały;

76) droga oznaczona nr geodezyjnym 161 obręb Topczykały;

77) droga oznaczona nr geodezyjnymi 168 i 169 obręb Topczykały;

78) droga oznaczona nr geodezyjnymi 188 i 189 obręb Topczykały;

79) droga oznaczona nr geodezyjnym 209 obręb Topczykały;

80) droga o przebiegu - od drogi powiatowej nr 1887B do drogi powiatowej nr 1747B oznaczona nr geodezyjnymi 23, 57 i 264 obręb Wólka Wygonowska;

81) droga oznaczona nr geodezyjnym 24 obręb Wólka Wygonowska;

82) droga oznaczona nr geodezyjnym 56 obręb Wólka Wygonowska;

83) droga o przebiegu - od drogi powiatowej nr 1886B do drogi gminnej nr 108276B oznaczona nr geodezyjnymi 128 i 158 obręb Wólka Wygonowska;

84) droga o przebiegu - od drogi powiatowej nr 1747B do drogi gminnej nr 108276B oznaczona nr geodezyjnymi 254 i 304 obręb Wólka Wygonowska;

85) droga oznaczona nr geodezyjnym 348 obręb Wólka Wygonowska;

86) droga oznaczona nr geodezyjnym 421 obręb Wólka Wygonowska;

87) droga o przebiegu - od drogi powiatowej nr 1747B do granicy gminy oznaczona nr geodezyjnym 424 obręb Wólka Wygonowska;

88) droga oznaczona nr geodezyjnymi 489, 443 i 644 obręb Wólka Wygonowska;

89) droga oznaczona nr geodezyjnym 638 obręb Wólka Wygonowska;

90) droga o przebiegu - od drogi powiatowej nr 1686B do granicy gminy oznaczona nr geodezyjnymi 357/2 i 926 obręb Wólka Wygonowska.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe