Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/421/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 20 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe