| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/158/2013 Rady Gminy Sidra

z dnia 31 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) Rada Gminy Sidra uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/107/2012 Rady Gminy Sidra z dnia 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3369) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po punkcie 19 dodaje się punkt 20 w brzmieniu: ,,20) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 )";

2) w § 6 w punkcie 3 dodaje się lit.k w brzmieniu: ,,k) przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

tanie-ubezpieczenie.eu

Porównywarka ubezpieczeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »