| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 163/XXXV/2013 Rady Gminy Piątnica

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, 645 i 1318) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 i 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę 195 217 zł (w tym: zmniejszenie 227 187 zł, zwiększenie 31 970 zł)

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 195 217 zł (w tym: zmniejszenie 460 509 zł, zwiększenie 265 292 zł)

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 110/XXV/2012 Rady Gminy Piątnica z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na rok 2013 "Wykaz zadań inwestycyjnych" otrzymuje brzmienie

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Dokonane zmniejszenie po stronie planu dochodów dotyczy zaplanowanych środków finansowych jako dotacje na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2014.Po stronie planu wydatków na realizację wskazanego wyżej zadania zmniejszenie stanowi kwotę 267 279 zł, w tym własne środki budżetu stanowią 40 092 zł. Dokonano także zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 31 970 zł pozyskaną z innych źródeł na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Kalinowo.

2. W związku ze wzrostem liczby nauczycieli przebywających na urlopach na poratowanie zdrowia i zgłoszonym brakiem środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854- Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zmniejszenia wydatków w innych działach, które nie będą zrealizowane lub zaplanowane zostały w wyższej wysokości niż zakłada plan na łączną kwotę 460 509 zł, w tym:

- w dziale 600 - Transport dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych przewidzianych na budowę drogi gminnej w Piątnicy o kwotę 125 500 zł;

- w dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia wydatków na zakup gruntu na kwotę 48 500 zł;

- w dziale 720 - Informatyka dokonano zmniejszenia wydatków w wysokości 267 279 zł na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego", w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2014;

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia środków finansowych przewidzianych na zakup usług remontowych o kwotę 19 230 zł;

3. Dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 265 292 zł w działach:

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia planu o kwotę 51 200 zł na sfinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych.

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę ogółem 184 392 zł , z czego w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe 142 392 zł i 80110 - gimnazja 42 000 zł,

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan rozdziału świetlice szkolne o kwotę 29 700 zł, w tym wynagrodzenia 26 100 zł oraz 3 600 zł dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.

§ 5. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 29 917 591 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 29 324 621 zł,

b) dochody majątkowe - 592 970 zł.

§ 6. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 29 917 591 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 27 255 675 zł,

b) wydatki majątkowe - 2 661 916 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kossakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 163/XXXV/2013
Rady Gminy Piątnica
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 163/XXXV/2013
Rady Gminy Piątnica
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 163/XXXV/2013
Rady Gminy Piątnica
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych


Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy po dokonanej analizie wykonania budżetu w 2013 r. oraz zgłoszeniu braków środków finansowych na wynagrodzenia pracowników.

Dokonane zmiany wykazane w § 4. niniejszej uchwały są niezbędne dla sprawnego zarządzania gospodarką finansową jednostki.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »