reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/264/13 Rady Gminy Narew

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 290 poz. 1707, z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zmienić plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zmienić plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) po stronie dochodów 14 844 820 z tego:

- bieżące w wysokości 13 504 193 zł,

- majątkowe w wysokości 1 340 627 zł;

2) po stronie wydatków - 14 792 757 z tego:

- bieżące w wysokości 12 928 986 zł,

- majątkowe w wysokości 1 863 771 zł.

3) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 52 063 zł przeznaczona jest na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Urbanowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/264/13
Rady Gminy Narew
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zmiany w dochodach

Dział
Rozdział
Paragraf

TREŚĆ

Zwiększenia

Zmniejszenia

w tym:

dochody
związane z
realizacją
zadań z
zakresu
adm.
rządowej
i innych
zleconych
j.s.t.
innymi
ustawami

Środki na realiz.
zad. z
udz. śr. art. 5
ust.1
pkt 2i3
u.f.p.

dochody
majątkowe

852

Pomoc społeczna

1 030

1 030

85295

Pozostała działalność:

1 030

1 030

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 030

1 030

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 264

2 264

85415

Pomoc materialna dla uczniów

2 264

2 264

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2 264

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

2 264

ogółem

3 294

2 264

1 030


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/264/13
Rady Gminy Narew
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zmiany w wydatkach

Dział
Rozdział
Paragraf

TREŚĆ

Zwiększenia

Zmniejszenia

w tym:

Wydatki
związane
z realizacją
zadań
z zakresu
adm.
rządowej
i innych
zleconych
j.s.t. innymi
ustawami

Środki na
finans. wyd.
na realiz.
zad. z udz. śr. art.5
ust.1
pkt 2i3
u.f.p.

wydatki
majątkowe

010

Rolnictwo i łowiectwo

500

01030

Izby rolnicze:

500

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

500

630

Turystyka

1 845

63095

Pozostała działalność

1 845

4170

wynagrodzenia bezosobowe

1 845

852

Pomoc społeczna

3 650

2 620

1 030

85219

Ośrodki pomocy społecznej:

2 000

2 620

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

500

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

2 620

4300

zakup usług pozostałych

1 500

85295

Pozostała działalność:

1 650

1 030

3110

świadczenia społeczne

1 188

568

4370

opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej

462

462

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 000

85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2 000

4430

rózne opłaty i składki

2 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

7 763

85415

Pomoc materialna dla uczniów

7 763

3240

Stypendia dla uczniów

7 763

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 000

15 108

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

3 000

4430

różne opłaty i składki

3 000

90095

Pozostała działalność:

15 108

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

15 108

ogółem

18 758

17 728

1 030

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Kancelaria audytorska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama