reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.4.2014.ACh Wojewody Podlaskiego

z dnia 21 stycznia 2014r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr LIII/622/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 3 ust. 2 i 3 uchwały NR LIII/622/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 16 grudnia 2013 r. Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę NR LIII/622/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów, która
w dniu 23 grudnia 2013 r. wpłynęła do organu nadzoru i z urzędu poddana została kontroli legalności.

Analiza przedmiotowej uchwały wykazała, iż część jej zapisów podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 3 stycznia 2014 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia ich nieważności.

Przedmiotowa uchwała została podjęta m. in. na podstawie art. 16 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), zgodnie z którymi za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego
z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad, która to stawka nie może być wyższa niż 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Rada Miasta Białystok korzystając z przysługującego jej uprawnienia podjęła przedmiotową uchwałę, niemniej jednak przyjmując ustalenia § 3 ust. 2 i ust. 3 dopuściła się istotnego naruszenia prawa. W § 3 ust. 2 i ust. 3 Rada, ustaliła sposób naliczania i termin płatności należności z tytułu korzystaniaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok. W ocenie organu nadzoru powyższe uregulowania wykraczają poza ramy przyznanego Radzie upoważnienia, nie można bowiem uznać, iż odnoszą się do stawki opłaty, o której mowa w art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Delegacja ustawowa zawarta we wskazanym wyżej artykule upoważniła radę gminy jedynie do ustalenia wymiaru opłaty, do uiszczenia której zobowiązani będą przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina. Natomiast ustalenia dotyczące sposobu naliczania i terminu płatności tej opłaty nie mieszczą się w granicach kompetencji uchwałodawczej Rady Miasta i powinny stanowić element umowy zawartej z przewoźnikiem.

Ustalenie zatem w § 3 ust. 2 i ust. 3 przedmiotowej uchwały sposobu naliczania i terminu płatności należności z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych, dokonane zostało przez Radę Miasta
z przekroczeniem upoważnienia ustawowego . Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej, do których zalicza się organy samorządu terytorialnego, działają na podstawie i w granicach prawa, stąd też niedopuszczalnym jest podejmowanie przez Radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem.

Stwierdzone przez organ nadzoru uchybienia należało zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności § 3 ust. 2 i ust. 3 uchwały NR LIII/622/13 Rady Miasta Białystok z dnia
16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat
za korzystanie z tych obiektów.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

Otrzymuje:

Rada Miasta Białystok

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama