| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Suwalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku

Realizując art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) składam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana zarządzeniem Nr 18/2011 Starosty Suwalskiego z dnia 4 kwietnia 2011 r. Jej skład został zmieniony zarządzeniem Nr 10/2013 Starosty Suwalskiego z dnia 8 marca 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 50/2013 Starosty Suwalskiego z dnia 2 grudnia 2013 r.

Aktualny skład Komisji:

1. Szczepan Ołdakowski - Starosta Suwalski - Przewodniczący Komisji,

2. Marian Burzyński - radny Rady Powiatu w Suwałkach,

3. Stanisław Szwengier - radny Rady Powiatu w Suwałkach,

4. Stanisław Dziemian - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach,

5. Jan Kazimierz Orłowski - Dyrektor Zespołu Szkół w Dowspudzie,

6. Michał Łangowski - Komendant Placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak,

7. Józef Borkowski - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach,

8. Arkadiusz Bobowicz - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach,

9. Bogdan Wierzchowski - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej

w Suwałkach.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Na spotkaniach Komisji w 2013 r. poruszone zostały tematy dotyczące działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu suwalskiego oraz analizy aktualnych zagrożeń w tym zakresie, wynikające z ustawowych zadań oraz przyjętego harmonogramu pracy.

Podmioty realizujące zadania wyznaczone w opracowanym przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku a przyjętym przez Radę Powiatu w Suwałkach w 2011 r. Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011 - 2014 złożyły sprawozdania z jego realizacji w głównych obszarach działania Powiatowego Programu tj.:

- ograniczenie ilości zdarzeń przestępczych na terenie powiatu suwalskiego,

- zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- zapobieganie zjawiskom patologii społecznych oraz demoralizacji wśród dzieci, młodzieży, rodzin,

- poprawa skuteczności działań służb i podmiotów ratowniczych,

- rozwiniecie działań systemu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- łagodzenie skutków bezrobocia.

W 2013 r. odbyły się trzy spotkania Komisji. Na pierwszym spotkaniu w dniu 18 marca 2013 r. Komisja ustaliła roczny plan pracy, zapoznała się z informacją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa pożarowego w 2012 r. na terenie powiatu suwalskiego.

60 % wszystkich interwencji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach stanowiły wyjazdy do miejscowych zagrożeń powodowanych działaniem sił przyrody, pozostałe wyjazdy dotyczyły pożarów i fałszywych alarmów. W latach 2007 - 2012 na terenie powiatu suwalskiego następował wzrost ilości pożarów w budynkach mieszkalnych, spowodowany głównie nieprawidłowym eksploatowaniem elektrycznych urządzeń grzewczych, niesprawnością pieców grzewczych, nieszczelnością kominów.

Główne przyczyny miejscowych zagrożeń to:

- zdarzenia związane z siłami natury,

- niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu,

- nietypowe zachowania się zwierząt i owadów.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach podkreślił, że Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i wyposażeniu coraz częściej podejmują samodzielnie działania gaszenia pożarów oraz likwidowania miejscowych zagrożeń.

Komendant podziękował za dobrą współpracę i wsparcie finansowe przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach, tym ważniejsze, że jak podkreślił Komendant Siwicki od pięciu lat budżet Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach nie zmienia się a koszty zakupu paliwa wzrosły o blisko 50 %, podobnie koszty napraw i serwisowania pojazdów ratowniczych

Na spotkaniu w dniu 9 września 2013 r. Komisja zapoznała się z informacją w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego za I półrocze 2013 r. na terenie powiatu suwalskiego.

Według oceny suwalskiej Policji na terenie powiatu suwalskiego nie ma zorganizowanych grup przestępczych. Wśród stwierdzanych przestępstw dominują: kradzieże, włamania, bójki i pobicia często dokonywane z przypadku, powodowane często niefrasobliwością poszkodowanych. Dość często występują kradzieże paliwa z gospodarstw rolnych bądź samochodów ciężarowych pracujących przy budowie dróg oraz tzw. kradzieże na zamówienie. Dokonują ich często sąsiedzi poszkodowanych z powodu biedy. Komendant Miejski Policji w Suwałkach potwierdził bardzo wysoki procent ujawniania posiadania narkotyków m.in. w szkołach. Wśród niektórych uczniów szerzy się niebezpieczna moda na zażywanie narkotyków.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak zapoznał członków Komisji
z głównymi zagrożeniami występującymi w 2012 r. na odcinku kontrolowanym przez Placówkę Straży Granicznej w Rutce Tartak takimi jak:

- nielegalna migracja,

- wywóz pojazdów pochodzących z przestępstwa,

- przemyt towarów (głównie papierosów),

- przestępstwa przeciwko dokumentom.

Wykonywanie zadań służbowych przysparzało wiele trudności funkcjonariuszom Straży Granicznej m.in. w związku z masowymi odejściami funkcjonariuszy na emerytury, wprowadzaniem limitów paliwa do pojazdów służbowych. Wzrosło zagrożenie funkcjonariuszy pełniących służbę w związku z determinacją i bezwzględnością osób popełniających przestępstwa, szczególnie podejmujących próbę wwozu luksusowych aut na teren Rosji.

Na spotkaniu w dniu 2 grudnia 2013 r. Starosta Suwalski poinformował o powołaniu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku nowego członka - Pana Józefa Borkowskiego - I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach, delegowanego przez Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach.

Skarbnik Powiatu omówiła projekt budżetu powiatu na 2014 r. w części dotyczącej zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Skarbnik poinformowała, iż w projekcie budżetu powiatu na 2014 rok w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w planie wydatków zarezerwowano kwotę 18 200 zł. W budżecie powiatu na 2014 rok utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 91 100 zł do dyspozycji Zarządu Powiatu. Członkowie Komisji podjęli uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu budżetu powiatu suwalskiego na 2014 r. w zakresie zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Starosta poinformował członków Komisji, iż w bieżącym roku przekazano Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach kwotę 6 500 złotych na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowanie działania dodatkowych patroli Policji w sezonie turystycznym w powiecie suwalskim.

Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach Bogdan Wierzchowski przedstawił członkom Komisji zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń i instalacji grzewczych na terenie powiatu suwalskiego. W latach 2010 - 2013 na terenie powiatu suwalskiego wzrosła ilość pożarów w budynkach mieszkalnych. Do głównych przyczyn pożarów należały: nieprawidłowo eksploatowane lub niesprawne urządzenia grzewcze, nieszczelne kominy, usterki instalacji elektrycznych. Co roku w okresie grzewczym dochodzi do zatruć tlenkiem węgla często ze skutkiem śmiertelnym. Najczęstsze przyczyny pożarów i zatruć związanych z eksploatacją to:

- nieprawidłowa konstrukcja,

- uszkodzenia kominów,

- niesprawna wentylacja,

- wadliwe podłączenia lub wręcz brak podłączeń urządzeń grzewczych do komina i wyprowadzenia spalin na zewnątrz.

Komendant Wierzchowski podkreślił, że przyczyną tragedii są nadal zaniedbania i niewiedza. Wiele osób nie wykonuje okresowych przeglądów, czyszczenia i konserwacji przewodów spalinowych i dymowych tłumacząc się brakiem środków finansowych. Spalanie w piecach różnego rodzaju odpadów znacząco wpływa na żywotność i sprawność urządzeń grzewczych powodując przy okazji poważne zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zagrożenie zdrowia ludzi.

Podsumowując, należy stwierdzić, że podjęte działania organizacyjne związane z pracami Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dają podstawę do szerszego rozpoznania zagrożeń, aktywizacji służb i inspekcji na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego w powiecie suwalskim.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku


Szczepan Ołdakowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

tanie-ubezpieczenie.eu

Porównywarka ubezpieczeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »