| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 238/13 Wójta Gminy Płaska

z dnia 31 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2013 r

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646) oraz § 13 pkt 2, 3, 4 Uchwały Nr XX/136/13 Rady Gminy Płaska z dnia 31 stycznia 2013r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2013, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu między paragrafami w ramach działu na kwotę 2.300,00 zł. - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 16.767.319,57 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 9.325.661,57 zł.;

- majątkowe w wysokości 7.441.658,00 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 17.869.069,57 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 8.736.136,57 zł.;

- majątkowe w wysokości 9.132.933,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zastępca Wójta


Wojciech Krzywiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 238/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Oświata i wychowanie

2 996 472,00

0,00

2 996 472,00

80110

Gimnazja

829 066,00

0,00

829 066,00

4417

Podróże służbowe krajowe

2 555,00

- 2 300,00

255,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

22 000,00

2 300,00

24 300,00

Razem:

16 853 851,80

0,00

16 853 851,80

Razem własne wydatki, z tego:

16.853.851,80

0,00

16.853.851,80

Własne wydatki bieżące:

7.720.918,80

0,00

7.720.918,80

Własne wydatki majątkowe:

9.132.933,00

0,00

9.132.933,00

Porozumienia:

4.084,00

0,00

4.084,00

Zadania zlecone:

1.011.133,77

0,00

1.011.133,77

Razem:

17.869.069,57

0,00

17.869.069,57


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 238/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 31 grudnia 2013 r.

Objaśnienia zmian w budżecie na 2013 r.

Zmiany w wydatkach polegają na przeniesieniu kwoty 2.300,00 zł. między paragrafami w rozdziale "Gimnazja" zwiększając odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Siwek

Specjalista Home broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »