reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/296/14 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 13 lutego 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XV/149/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 1249 ), wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1 po punkcie 13 dodaje się punkt 14 w brzmieniu:

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz 2013 r. poz. 984 i poz. 1238)";

2) § 13 otrzymuje brzmienie :

Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i należy do nich w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.";

3) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy - Prawo energetyczne poprzez załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w drodze decyzji dotyczących przyznawania dodatków energetycznych.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama