Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/444/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 24 lutego 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe