Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 5/2014 Wojewody Podlaskiego

z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie wykreślenia z rejestru Związku Gmin Puszczy Knyszyńskiej Dorzecza Rzeki Supraśl z siedzibą w Supraślu

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 w związku z § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. z 2001 r. Nr 121, poz. 1307) informuję, że z dniem 11 marca 2014 r. został wykreślony z rejestru związków międzygminnych Związek Gmin Puszczy Knyszyńskiej Dorzecza Rzeki Supraśl z siedzibą w Supraślu.

Wojewoda Podlaski


Maciej Żywno

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe