Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr 1/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 marca 2014r.

w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części

Tekst pierwotny

Na podstawie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873), Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski ogłasza zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2013 roku położonych na obszarze miasta Bielsk Podlaski.

§ 1. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze miasta Bielsk Podlaski.

a) I półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu

do 1918 r.

1919-1945

1946-1970

1971-2002

po 2002r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

1)**…

2)…

B

1)

5,80

2)

C

40 m2 do 60 m2

A

B

5,80

C

powyżej 60 m2 do 80 m2

A

B

5,80

C

powyżej 80 m2

A

B

C

b) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu

do 1918 r.

1919-1945

1946-1970

1971-2002

po 2002r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

1)**…

2)…

B

1)

5,80

2)

C

40 m2 do 60 m2

A

B

5,80

C

powyżej 60 m2 do 80 m2

A

B

5,80

C

powyżej 80 m2

A

B

C

- A-standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

- B-standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

- C-standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)

*-budynek wymaga remontu

1) ** stawka czynszu najniższa: średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2) stawka czynszu najwyższa: średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta


Jarosław Borowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe