| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/250/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie dokonania korekty w opisie granic obwodu głosowania

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112; Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180) uchwala się, co następuje:

§ 1. W podziale Gminy Drohiczyn na stałe obwody głosowania, dokonanym przez Radę Miejską w Drohiczynie Uchwałą Nr XVIII/137/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Drohiczyna stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, dokonuje się korekty w opisie granic niektórych obwodów głosowania, jak niżej:

1) w obwodzie głosowania nr 2 - wieś: Lisowi Janówek otrzymuje brzmienie: Lisowo-Janówek,

2) w obwodzie głosowania nr 3 - wsie: Miłkowice Janki, Miłkowice Paszki, Miłkowice Stawki, Miłkowice Maćki otrzymują brzmienie: Miłkowice-Janki, Miłkowice-Paszki, Miłkowice-Stawki, Miłkowice-Maćki,

3) w obwodzie głosowania nr 5 - wieś: Wiarzchuca otrzymuje brzmienie: Wierzchuca Nagórna, Wierzchuca Nadbużna.

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania w gminie Drohiczyn uwzględniające zmiany stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza do niezwłocznego przekazania egzemplarza uchwały Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/250/14
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 31 marca 2014 r.

Podział Gminy Drohiczyn na stałe obwody głosowania


Numer
obwodu
głosowania


Granice obwodu


Siedziba obwodowej
Komisji wyborczej


1


Drohiczyn


Drohiczyn,
ul. Kraszewskiego 13,
tel. 85 655 70 69
Kino " Daniel", wejście od stronyulicy Jagiellończyka.


2


Chutkowice, Chrołowice, Tonkiele, Wólka Zamkowa, Kłyzówka, Lisowo-Janówek, Minczewo, Runice, Koczery, Sady, Sieniewice, Sytki, Bujaki, Zajęczniki

Drohiczyn,
ul. Kraszewskiego 13,
Tel. 85 655 14 70,
Kino "Daniel", wejście od strony ulicy Kraszewskiego.

Lokal przeznaczony na głosowanie korespondencyjne oraz przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


3


Lisowo, Miłkowice-Janki, Miłkowice-Paszki, Miłkowice-Stawki, Miłkowice-Maćki, Rotki, Skierwiny, Bryki, Narojki.

Szkoła Podstawowa,
Miłkowice - Janki 14,
Tel. 85 655 10 02


4


Łopusze, Klepacze, Ostrożany, Smarklice


Szkoła Podstawowa,
Ostrożany 14,
Tel. 85 655 14 09


5


Arbasy, Bużyski, Śledzianów, Smorczewo, Chechłowo, Obniże, Siekierki, Putkowice Nadolne, Putkowice Nagórne, Wierzchuca Nagórna, Wierzchuca Nadbużna.


Szkoła Podstawowa
Śledzianów 1
Tel. 85 655 10 81

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »