| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/459/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 31 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.[1])) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.[2])), uchwala się co następuje:

§ 1. W statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/318/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1992), wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 8 w pkt 1 lit. a w czwartym tirecie w brzmieniu "gabinet diagnostyczno-zabiegowy "kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się kolejny tiret w brzmieniu: "- oddział dzienny rehabilitacji dzieci. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Bogdan Dyjuk


[1]) Zmiana ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.

[2]) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłosozne w Dz. U. z 2014 r., poz. 24.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »