reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/648/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Białegostoku w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i 509) w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. poz. 1024) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się gminny program osłonowy w zakresie dożywiania ,,Pomoc Miasta Białegostoku w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr LVIII/648/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 marca 2014 r.

Program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc Miasta Białegostoku w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),

- Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. poz. 1024),

- Uchwała Nr LVIII/777/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus.

Cel Programu

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

Adresaci Programu

W ramach Programu udziela się pomocy:

a) dzieciom uczęszczającym do przedszkoli,

b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

zamieszkałym na terenie Miasta Białegostoku.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

- poprawy stanu zdrowia dzieci i uczniów,

- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Sposób realizacji Programu

1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko albo uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku jako właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

2) Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt 1 przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

3) Liczba dzieci i uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w sposób określony w pkt 1 i 2, nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w poprzednim miesiącu kalendarzowym w przedszkolach i szkołach na terenie Miasta Białegostoku.

4) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku dokonuje zwrotu środków finansowych za pomoc udzieloną w sposób określony w pkt 1 i 2 na podstawie sporządzonej przez odpowiednio dyrektora szkoły lub przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz liczby spożytych przez nie posiłków w danym miesiącu kalendarzowym.

5) Koordynatorem Programu w Mieście Białystok jest Prezydent Miasta Białegostoku.

Realizator Programu

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku we współpracy z dyrektorami przedszkoli i szkół, do których uczęszczają dzieci i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, z terenu Miasta Białegostoku.

Źródła finansowania Programu

- budżet Miasta Białegostoku,

- budżet państwa.

Monitoring Programu

Z realizacji Programu sporządzana jest kwartalna informacja będąca elementem składowym kwartalnej informacji o realizacji wieloletniego programu pomocy społecznej ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania", ustanowionego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r., przekazywanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku do Wojewody Podlaskiego w terminie do końca drugiego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama