Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/217/14 Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 23 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe