reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 265/2014 Burmistrza Kleszczel

z dnia 28 kwietnia 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 9.473.677 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.331.796 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.287.072 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 6.169 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.044.724 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.141.881 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 305.330 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.836.551 zł;

2) wydatki ogółem 10.001.811 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.362.813 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.318.089 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 6.169 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.044.724 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.638.998 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 2.606.998 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Irena Niegierewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 265/2014
Burmistrza Kleszczel
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

dochody


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 265/2014
Burmistrza Kleszczel
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 265/2014
Burmistrza Kleszczel
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2014 r.

1) Zwiększenia dochodów i wydatków na realizację zadań własnych w Dz.852 rozdz. 85214 o kwotę 60.000 zł dokonano na podstawie pisma nr FB-II.3111.140.2014 z dnia 9.04.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

2) Zwiększenia planu dochodów i wydatków na realizację zadań własnych o kwotę 10.000 zł. w Dz. 852 rozdz. 85216 dokonano w oparciu o pismo nr FB-II.3111.139.2104 z dnia 09.04.2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

3) Zwiększenia dochodów i wydatków na realziację zadań zleconych o kwotę 112.168 zł w Dz. 010 rozdz. 01095 dokonano w oparciu o pismo Nr FB-II.3111.156.2014 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 15.04.2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na realziację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

4) Zwiększenia planu dochodów i wydatków na realziację zadań zleconych o kwotę 4.941 zł w Dz. 751 rozdz. 75113 dokonano w oparciu o pismo Nr DBŁ.3101-3-4/11/14 Krajowego Biura Wyborcsego delegatury w Białymstoku z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

5) W ramach dokonanych zmian:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł w Dz. 700 rozdz. 70005 na ubezpieczenie mienia gminnego,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 600 w Dz. 926 rozdz. 92695 na wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia opiekuna dzieci dojeżdzających na basen w ramach realizacji projektu "Umiem pływać " dla klasy III szkoły podstawowej.

6) Zmniejszono plan wydatków w rozdziałach ze względu na brak realizacji zadań.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama