reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/209/2014 Rady Gminy Puńsk

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Puńsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 13 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, z 2012 r. poz. 1399) i art. 418 §1, art. 419 §2 i §4 i art. 420 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180) oraz art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Puńsk z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Puńsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. U. woj. Podl. z 2012 r., poz. 2794) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

a) w okręgu nr 9 dodaje się wyraz "Dowiaciszki",

b) w okręgu nr 10 wyrazy "Boksze Osada" otrzymują brzmienie "Boksze-Osada",

c) w okręgu nr 12 dodaje się wyrazy "Partyzantów Litewskich".

2. Załącznik z wprowadzonymi zmianami jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puńsk.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.

§ 4. Na ustalenia Rady Gminy Puńsk w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/209/2014
Rady Gminy Puńsk
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Podział Gminy Puńsk na okręgi wyborcze

1. Liczba mieszkańców Gminy Puńsk 4 377 wg stanu na dzień 30-06-201 4 r.

2. Liczba wybieranych radnych: 15

3. Jednolita norma przedstawicielstwa: 29 1

Numer
okręgu


Granice okręgu

Liczba
mieszkańców
w okręgu

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

1

Kalinowo, Szołtany, Puńsk wieś

257

1

2

Giłujsze, Krejwiany, Trompole, Wojciuliszki

342

1

3

Kompocie, Ogórki, Przystawańce

265

1

4

Buraki, Trakiszki, Wołyńce

294

1

5

Oszkinie, Wojtokiemie

310

1

6

Szlinokiemie

229

1

7

Rejsztokiemie, Wiłkopedzie, Żwikiele

361

1

8

Dziedziule, Nowiniki, Pełele

290

1

9

Skarkiszki, Widugiery, Dowiaciszki

303

1

10

Boksze-Osada, Boksze Stare, Smolany, Sejwy

255

1

11

Buda Zawidugierska, Poluńce, Sankury, Tauroszyszki

253

1

12

Puńsk, ulice: 11 Marca, 1 Maja, Klonowa, Kraszewskiego, Miłosza, Morkusa, Polna, Puńska, Sejwiańska, Zygmunta III, Partyzantów Litewskich

266

1

13

Puńsk, ulice: Grunwaldzka, Kościuszki, Plater, Sadowa, Szkolna, Witolda, Władysława Jagiełły

359

1

14

Puńsk, ulice: Górna, Krótka, Łysakowskiego, Mickiewicza od Nr 2 do 60, Słoneczna

279

1

15

Puńsk, ulice: Dariusa i Girenasa, Dzuków, Lipowa, Mickiewicza od Nr 61 do 106, Nowa, Strażacka, Sudawska

314

1

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Kurzawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama