reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/166/14 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 2 lipca 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 39 ust. 4 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, 509 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i 598) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/190/10 Rady Gminy Trzcianne z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzciannem (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 200, poz. 2204), zmienionego uchwałą Nr XVIII/73/12 Rady Gminy Trzcianne z dnia 30 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1545) i uchwałą NrXX/82/12 Rady Gminy Trzcianne z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2592) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)".

2. W § 1 punkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)".

3. W § 1 punkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) ustawy z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)".

4. W § 1 punkt 6 otrzymuje brzmienie: "6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.)".

5. W § 1 punkt 7 otrzymuje brzmienie: "7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)".

6. W § 1 punkt 8 otrzymuje brzmienie: "8) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.)".

7. W § 1 punkt 9 otrzymuje brzmienie: "9) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)".

8. W § 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: "b) własne Gminy Trzcianne - wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)".

9. W § 5 po punkcie 9 dodaje się punkt 10 w następującym brzmieniu: "10) realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny".

10. W § 5 dotychczasowy punkt 10 oznacza się numerem 11.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Klepadło

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria transportowa ITD-PIP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama