reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/142/14 Rady Gminy Turośl

z dnia 10 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust 1 i ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379/ oraz art. 211, 212, 216 ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.248,00 zł. i zmniejsza o kwotę 31.248,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.594,44 zł. i zmniejsza o kwotę 36.040,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę 44.554,44 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 44.554,44 zł do wysokości 849.024,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

§ 5. Przychody budżetu w kwocie 2.986.428 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.137.403,56 zł. stanowią załącznik nr 4.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 700.000 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 849.024,44 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 150.975,56 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.986.428,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 uchwały,

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20.000,00 zł..

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2015) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2015 roku,

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatkami majątkowymi.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 21.536.408,38 zł.

a) plan dochodów bieżących - 20.220.536,22 zł.

b) plan dochodów majątkowych - 1.315.872,16 zł.

2) Plan wydatków ogółem 22.385.432,82 zł.

a) plan wydatków bieżących - 17.234.228,66 zł.

b) plan wydatków majątkowych - 5.151.204,16 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/142/14
Rady Gminy Turośl
z dnia 10 czerwca 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/142/14
Rady Gminy Turośl
z dnia 10 czerwca 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/142/14
Rady Gminy Turośl
z dnia 10 czerwca 2014 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/142/14
Rady Gminy Turośl
z dnia 10 czerwca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

2 986 428,00

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

903

1 986 428,00

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

1 000 000,00

Rozchody ogółem:

2 137 403,56

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

963

1 737 403,56

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

400 000,00

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama