reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/188/14 Rady Gminy Boćki

z dnia 12 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. ,poz.379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. ,poz.379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 944.000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.391.660 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w kwocie 60.000 zł - zgodnie z załacznikiem Nr 2.

§ 4. Załacznik Nr 3 " Plan przychodów i rozchodów na 2014 rok" do Uchwały Nr XXVI/178/14 Rady Gminy Boćki z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Załącznik Nr 3 "Zadania i zakupy inwestycyjne w 2014 roku" do Uchwały Nr XXVII/184/14 Rady Gminy Boćki z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Załącznik Nr 5 " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku" do Uchwały Nr XXVI/178/14 Rady Gminy Boćki z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. § 9 Uchwały Nr XXVI/178/14 Rady Gminy Boćki z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014, otrzymuje brzmienie:

"Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na"".

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.398.557 zł, w tym:

a) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 281.897 zł,

§ 8. § 10 pkt 1 Nr XXVI/178/14 Rady Gminy Boćki z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014, otrzymuje brzmienie:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.598.557 zł, w tym:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 281.897,

§ 9. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6.

§ 10. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 16.459.395 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.017.376 zł

- dochody majątkowe w kwocie 2.442.019 zł

2) wydatki ogółem: 19.984.654 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13.241.421 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 6.743.233 zł Dochody budżetowe w kwocie 1.558.198 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki" - przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową.

3) Deficyt budżetu w kwocie 5.083.457 zł, zostanie pokryty:

- przychodami z zaciaganej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 281.897 zł,

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 684.900 zł,

- przychodami z zaciąganego kredytu na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.316.660 zł,

- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.800.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/188/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 12 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/188/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 12 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2014 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/188/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 12 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2014 ROK


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/188/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 12 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2014 ROKU


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/188/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 12 czerwca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2014 ROKU


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/188/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 12 czerwca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama