| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/448/2014 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Supraśl na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 419 § 2-4 i art. 420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) - na wniosek Burmistrza Supraśla uchwala się, co następuje :

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/191/2012 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Supraśl na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2729) wprowadza się następujące zmiany :

1) W okręgu Nr 8 dodaje się ulice : Bosmańska (strona parzysta) i Jagodowa,

2) W okręgu Nr 9 dodaje się ulicę : Przepiórcza,

3) W okręgu Nr 10 dodaje się ulice : Bałtycka, Bosmańska (strona nieparzysta) i Tadeusza Rejtana,

4) W okręgu Nr 11 przy ul.Dolnej skreśla się : "(do nr 16)"

5) W okręgu Nr 12 przy ul.Szosa Baranowicka dodaje się : "(od nr 1 do 57 i od nr 2 do 78)"

6) W okręgu Nr 13 :

a) dodaje się ulicę : Zielony Zakątek,

b) przy ul.Jodłowej skreśla się : "(od nr 61)"

7) W okręgu Nr 14 :

a) dodaje się ulice : Indyjska, Madrycka, Meksykańska, Modrzewiowa 1 i Praska,

b) skreśla się ulicę : Bukowa (strona parzysta), Jodłowa (Jodłowa do nr 59)

8) W okręgu Nr 15 :

a) dodaje się ulice : Ananasowa, Bukowa (strona parzysta), Korzenna, Liliowa,

b) przy ul.Szosa Baranowicka dodaje się : (strona nieparzysta od nr 55-161 + 163/1, 163/2, 163/3 i 163/4),

c) dodaje się : Grabówka Nr 148 C,

d) skreśla się ulice : Indyjska, Madrycka, Meksykańska, Praska i Wysoka.

§ 2. Jednolity podział na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 5. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/448/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Podział Gminy Supraśl na okręgi wyborcze

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »