Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIX/436/14 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 11 lipca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Sokółka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 poz. 379) na wniosek Burmistrza Sokółki, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXV/245/12 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sokółka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3709 z 3 grudnia 2012 r., poz. 1416 z 4 kwietnia 2014 r. ), w załączniku Nr 1 wprowadza się zmianę w opisie okręgu wyborczego wynikającą z konieczności dodania nowej ulicy - w opisie Okręgu Nr 18 dodaje się nazwę ulicy Krzysztofa Jakuba Putry.

2. Podział Gminy Sokółka na okręgi wyborcze stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.

§ 4. Na ustalenia Rady Miejskiej w Sokółce w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/436/14
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 11 lipca 2014 r.

Podział Gminy Sokółka na okręgi wyborcze

Numer
okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

1

SOŁECTWA: DRAHLE; KUROWSZCZYZNA (miejscowości: KUROWSZCZYZNA, ZAŚCIANKI K. KUROWSZCZYZNY); NOWA KAMIONKA; STARA KAMIONKA; SZYSZKI; WOJNACHY

1

2

SOŁECTWA: BOGUSZE (miejscowości: BOGUSZE, BOGUSZOWSKI WYGON, ŚCIEBIELEC, ZAŚCIANKI K. BOGUSZ); GENIUSZE (miejscowości: GENIUSZE, LIPOWA GÓRA, MAŚLANKA); IGRYŁY; KUNDZICZE (miejscowości: KUNDZICZE, KURYŁY, TARTAK); MIEJSKIE NOWINY (miejscowości: MIEJSKIE NOWINY, NOWINKA); WIERZCHJEDLINA (miejscowości: WIERZCHJEDLINA, MIĆKOWA HAĆ, PAWŁOWSZCZYZNA, ZAMCZYSK); WIERZCHŁOWCE; ZAWISTOWSZCZYZNA

1

3

SOŁECTWA: SZYNDZIEL-GILBOWSZCZYZNA (miejscowości: SZYNDZIEL, GILBOWSZCZYZNA, KOZŁOWY ŁUG); GLINISZCZE MAŁE; GLINISZCZE WIELKIE (miejscowości: GLINISZCZE WIELKIE, DĄBRÓWKA); KRAŚNIANY (miejscowości: KRAŚNIANY, WROCZYŃSZCZYZNA); PLEBANOWCE; SOKOLANY; WORONIANY; ŻUKI-SIERBOWCE (miejscowości: ŻUKI, SIERBOWCE)

1

4

S OŁECTWA : BACHMATÓWKA, HAŁE (miejscowości: HAŁE, HALAŃSKIE OGRODNIKI), JAŁÓWKA (miejscowości: JAŁÓWKA, PODJAŁÓWKA) , JANOWSZCZYZNA (miejscowości: JANOWSZCZYZNA, PODJANOWSZCZYZNA), KANTORÓWKA (miejscowości: KANTORÓWKA, PODKANTORÓWKA), LEBIEDZIN (miejscowości: LEBIEDZIN, STARZYNKA, SAKOWO), NOWA ROZEDRANKA, PODKAMIONKA, POLANKI, SMOLANKA, STARA ROZEDRANKA (miejscowości: STARA ROZEDRANKA, GNIDZIN), STARY SZOR (miejscowości: STARY SZOR, WILCZA JAMA)

1

5

SOŁECTWA: BOBROWNIKI; BOHONIKI; KUNDZIN (miejscowości: KUNDZIN, KUNDZIN KOŚCIELNY); MALAWICZE DOLNE; MALAWICZE GÓRNE; NOMIKI; ORŁOWICZE (miejscowości: ORŁOWICZE, BUCHWAŁOWO, TATARSZCZYZNA); PONIATOWICZE; PUCIŁKI; ZADWORZANY (miejscowości: ZADWORZANY, KARCZE); ZAŚPICZE

1

6

S OŁECTWA : BILWINKI, DWORZYSK, JELENIA GÓRA, LIPINA (miejscowości: LIPINA, OSTRÓWEK, POGIBŁO, PODLIPINA), PAWEŁKI, PLANTECZKA, SŁOJNIKI (miejscowości: SŁOJNIKI, STODOLNE), STARA MOCZALNIA (miejscowości: STARA MOCZALNIA, NOWA MOCZALNIA), STRAŻ, WYSOKIE LASKI

1

7

SOKÓŁKA: ALEJA KS. DR DARIUSZA SAŃKO, EMILII PLATER, GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA, GEN. JÓZEFA HALLERA, KRYŃSKA od 51 do końca, MAJOWA, OS. ZIELONE, WSCHODNIA

1

8

SOKÓŁKA: CICHA, JANA PAWŁA II, KRECIA, KRYŃSKA od 1 do 50, LNIANA, MAŁA, NADRZECZNA, NOWA, POPRZECZNA, POR. RYSZARDA PAWŁOWSKIEGO, SPOKOJNA, STAWOWA, WIERZBOWA, WODNA, WSPÓLNA, ZDROJOWA, ZIMOWA

1

9

SOKÓŁKA: 11 LISTOPADA, ADOLFA SAWICKIEGO, BARTOSZA GŁOWACKIEGO, GĘSIA, KAZIMIERZA LEWICKIEGO, KOLEJOWA od 45 do końca, KRESOWA, MARIAŃSKA od 1 do 21, od 23 do 29 nieparzyste, OS. BUCHWAŁOWO, PRZEMYSŁOWA, STEFANA ŻEROMSKIEGO, TOROWA

1

10

SOKÓŁKA: ADAMA ASNYKA, B.PRUSA, CIEPŁA, C. K. NORWIDA, FABRYCZNA, GRODZIEŃSKA od 47 do końca, H. SIENKIEWICZA, JASNA, JULIANA TUWIMA, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, K. K. BACZYŃSKIEGO, K.I. GAŁCZYŃSKIEGO, LOTNIKÓW LEWONIEWSKICH, ŁĄKOWA, MARIAŃSKA od 22 do 30 parzyste, od 31 do końca, SŁONECZNA, WESOŁA, W.REYMONTA, Z. NAŁKOWSKIEJ

1

11

SOKÓŁKA: DYWIZJONU 303, ST. SKARŻYŃSKIEGO, WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO, ŻWIRKI I WIGURY

1

12

SOKÓŁKA: ADAMA MICKIEWICZA od 12 do końca, AKACJOWA, JANA MATEJKI, KASZTANOWA, KLONOWA, KPT. JÓZEFA KŁOPOTOWSKIEGO, LIPOWA, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO od 9 do końca, MIKOŁAJA KOPERNIKA, POLNA, WINCENTEGO WITOSA od 40 do 48 parzyste, od 49 do końca

1

13

SOKÓŁKA: 3 MAJA, CZESŁAWA NIEMENA, DR ANTONIEGO I JANINY DOCHA, GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO od 38 do 46 parzyste, od 47 do końca, GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO od 38a do 48 parzyste, od 49 do końca, ICCHOKA MALMEDA, I. MOŚCICKIEGO, JANA TARASIEWICZA, JANUSZA KORCZAKA, LUDWIKA ZAMENHOFA, OGRODOWA, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, ST. MIKOŁAJCZYKA, SZPITALNA, TARGOWA, WĄSKA, WINCENTEGO WITOSA od 1 do 39, od 41 do 47 nieparzyste, WIŚNIOWA

1

14

SOKÓŁKA: ARMII KRAJOWEJ, BIAŁOSTOCKA od 91 do 143 nieparzyste i od 144 do końca, BOLESŁAWA CHROBREGO, ELIZY ORZESZKOWEJ, GÓRNA od 46 do końca, IGNACEGO KRASICKIEGO, KRUCZA, LEŚNA, MARII KONOPNICKIEJ, MIESZKA I, MIKOŁAJA REJA, MIŁA, MJR H. DOBRZAŃSKIEGO HUBALA, MODRZEWIOWA, PIASKOWA, PIĘKNA, POGODNA, PÓŁNOCNA, PTASIA, ROMUALDA TRAUGUTTA, STEFANA BATOREGO, ŚWIERKOWA, TURYSTYCZNA, UPALNA, WIOSENNA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

1

15

SOKÓŁKA: DOLNA, DRZEWNA, GÓRNA 1-45, JODŁOWA, KRÓLA ZYGMUNTA STAREGO, KRÓLOWEJ BONY, MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, ROSKI MAŁE, SOSNOWA, SPORTOWA, WASILKOWSKA, ZABRODZIE, ŻYTNIA

1

16

SOKÓŁKA: 1 MAJA, BIAŁOSTOCKA od 1 do 90 i od 94 do 140 parzyste, BOHATERÓW MONTE CASSINO od 4 do 10 parzyste, GRODZIEŃSKA od 2 do 21, HUGONA KOŁŁĄTAJA od 44 do 56 parzyste, od 57 do końca, JOACHIMA LELEWELA, KOLEJOWA od 1 do 21a, KRÓTKA, KWIATOWA, NORBERTA BARLICKIEGO, SIENNA, SZKOLNA, WARSZAWSKA, WOJSKA POLSKIEGO

1

17

SOKÓŁKA: BOHATERÓW MONTE CASSINO od 1 do 5 nieparzyste, od 16 do końca, HUGONA KOŁŁĄTAJA od 1 do 43, od 45 do 53B nieparzyste, KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO od 1 do końca nieparzyste, KOLEJOWA od 27 do 41

1

18

SOKÓŁKA: GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO od 4 do 34, od 41 do 41B nieparzyste, GEN. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO od 3 do 5 nieparzyste, od 6 do końca, GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO od 12 do 30 parzyste, od 31 do 37, od 39 do 45a nieparzyste, KRZYSZTOFA JAKUBA PUTRY, KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO od 1 do 24, LETNIA, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO od 1 do 7, MIEJSKA, PL. JANA KILIŃSKIEGO, PL. KOŚCIUSZKI

1

19

SOKÓŁKA: OS. CENTRUM od 1 do 4, od 13 do końca

1

20

SOKÓŁKA: ADAMA MICKIEWICZA od 3 do 11, GEN. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO od 2 do 4 parzyste, GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO od 1 do 11, od 13 do 25 nieparzyste, KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO od 28 do końca, OS. CENTRUM od 5 do 12

1

21

SOKÓŁKA: GRODZIEŃSKA od 22 do 46, KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 4, POCZTOWA

1

OGÓŁEM

21

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe