Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

Tekst pierwotny

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 707) tracą aktualność dane zawarte w Informacji Nr 1/2013 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 28 sierpnia 2013 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 3263) w sprawie wyznaczenia strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa na obszarze wolnym od Diabrotica virgifera Le Conte.

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa


Czesław Węgrzyniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe