Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/211/14 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 30 lipca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Szepietowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 418 i art. 419 § 2 i 4 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1528; z 2014 r. poz. 179 i poz.180) na wniosek Burmistrza uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/101/12 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 12 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Szepietowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3157) wprowadza się następujące zmiany:

1) w okręgu wyborczym Nr 2 w rubryce granice okręgu wyborczego nazwę ulicy "Sienkiewicza" zmienia się na "Henryka Sienkiewicza" oraz nazwę ulicy "Kardynała Stefana Wyszyńskiego" zmienia się na "Kard. Stefana Wyszyńskiego";

2) w okręgu wyborczym Nr 5 w rubryce granice okręgu wyborczego nazwę ulicy "Sienkiewicza" zmienia się na "Henryka Sienkiewicza".

§ 2. Zmiany nie powodują zmian w podziale Gminy Szepietowo na okręgi wyborcze.

§ 3. Podział gminy na okręgi wyborcze po dokonanych zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty

Przewodniczący Rady


Witold Moczydłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/211/14
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 30 lipca 2014 r.

Podział Gminy Szepietowo na okręgi wyborcze

1. Liczba mieszkańców Gminy Szepietowo

wg stanu na dzień[1]) - 30 września 2012 r.7429

2. Liczba wybieranych radnych:15

3. Jednolita norma przedstawicielstwa:495

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba ludności w okręgu

Liczba radnych w okręgu

1

Szepietowo, ulice: Mazowiecka, Przemysłowa, Nowy Świat, Towarowa, Lipowa, Sportowa, Nowa, Brzozowa, Plac Słoneczny, Św. Maksymiliana Kolbe, Cicha, Wincentego Witosa, 1 Maja (od ul. Wincentego Witosa do Głównej), Krótka

481

1

2

Szepietowo, ulice: Henryka Sienkiewicza (od Lipowej do Głównej), Bolesława Prusa, Kard. Stefana Wyszyńskiego

526

1

3

Szepietowo, ulice: Ogrodowa, Adama Asnyka, Juliusza Słowackiego, Juliana Tuwima, Sosnowa, Adama Mickiewicza, Piwna

420

1

4

Szepietowo, ulice: Główna, Białostocka, Robotnicza, Willowa, Wspólna

448

1

5

Szepietowo, ulice: Henryka Sienkiewicza (od Głównej do Białostockiej), Strażacka, Papieża Jana Pawła II, 1 Maja (od Głównej do Spacerowej), Wąska, Kolejowa, Krzywa, Spacerowa, Majora Hubala, Leśna, Wędkarska.

446

1

6

Średnica-Jakubowięta, Średnica-Maćkowięta, Średnica-Pawłowięta, Stawiereje-Michałowięta, Stawiereje Podleśne

451

1

7

Moczydły-Jakubowięta, Moczydły-Stanisławowięta, Jabłoń-Kikolskie, Jabłoń-Samsony, Szymbory-Andrzejowięta, Szymbory-Jakubowięta, Szymbory-Włodki

444

1

8

Dąbrowa-Dołęgi, Plewki, Szepietowo-Janówka, Szepietowo-Żaki , Włosty-Olszanka

523

1

9

Dąbrowa-Bybytki, Dąbrowa-Moczydły, Dąbrowa-Tworki, Dąbrowa-Wilki, Nowe Szepietowo Podleśne, Szepietowo Podleśne

479

1

10

Dąbrowa-Gogole, Dąbrowa-Kaski, Dąbrowa-Łazy, Dąbrowa-Zabłotne, Kamień-Rupie, Stary Kamień

562

1

11

Szepietowo-Wawrzyńce, Nowe Gierałty

539

1

12

Wojny-Piecki, Dąbrówka Kościelna, Wojny-Izdebnik

544

1

13

Pułazie-Świerże, Pułazie-Wojdyły, Nowe Zalesie, Wojny-Pogorzel, Wyszonki-Posele

554

1

14

Wojny-Krupy, Wojny-Pietrasze, Wojny-Szuby Szlacheckie, Wojny-Szuby Włościańskie

511

1

15

Nowe Warele, Warel-Filipowicze, Wojny-Wawrzyńce, Wyliny-Ruś

501

1

Ogółem

7429

15


[1]) Liczba mieszkańców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału gminy na okręgi wyborcze (art. 13 ust. 2 Kodeksu wyborczego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe